2 stycznia 2007

Szanowni Państwo!  

Pragnę Państwa poinformować o rozpoczęciu w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha 1a sporu zbiorowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z Pracodawcą. Spór ten jest częścią zaplanowanej przez VIII Krajowy Zjazd OZZL ogólnopolskiej akcji protestacyjnej mającej na celu przywrócenie godności wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Zgłoszone postulaty, jednakowe dla wszystkich szpitali, obejmują m.in. wprowadzenie minimalnej miesięcznej płacy zasadniczej w wysokości 2 średnich pensji krajowych dla lekarza bez specjalizacji, 3 średnich krajowych dla lekarza specjalisty oraz 14-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego. Decyzja o przystąpieniu naszego szpitala do akcji protestacyjnej zapadła na ogólnym zebraniu Związku jednogłośnie.   

 

Zaplanowana akcja protestacyjna zakłada równoczesne (do 15.01.2007r) wszczęcie sporów zbiorowych we wszystkich szpitalach w Polsce w oparciu o jednakowe postulaty płacowe, przeprowadzenie mediacji i negocjacji z Pracodawcą przy udziale zewnętrznego Zespołu Negocjacyjnego oraz równoczesne osiągnięcie gotowości strajkowej w maju 2007r.

Warunkiem powodzenia akcji jest integracja naszego środowiska i  zaangażowanie się jak największej liczby lekarzy. Jak dotąd gotowość przystąpienia do akcji protestacyjnej zadeklarowała ograniczona liczba szpitali, co stawia pod znakiem zapytania przeprowadzenie całej akcji. Dlatego też gorąco zachęcam Państwa do tworzenia Oddziałów Terenowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i do przyłączania się do akcji protestacyjnej. Nasza bierność i obojętność może zaprzepaścić największą od wielu lat szansę na zmianę istniejącej sytuacji.  

Utworzenie organizacji terenowej OZZL nie jest trudne i wymaga udziału jedynie 10 osób. Szczegóły dotyczące planowanej akcji protestacyjnej dostępne są na stronie internetowej www.ozzl.org.pl.  

 

2.01.2007r               Maciej Jędrzejowski

Przewodniczący Organizacji Terenowej OZZL w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie