17 września 2007

Test na wiarygodność rządowych zapowiedzi

Bydgoszcz dnia 17 września 2007r.

 
 

Komunikat dla mediów

o poparciu OZZL dla propozycji rządowych i teście na wiarygodność tych propozycji 

 
Informujemy, że Zarząd Krajowy OZZL, obradujący w piątek 14 września 2007r wyraził poparcie dla zapowiedzi Premiera i Ministra Zdrowia ? istotnego wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną, ze środków publicznych, do 6% PKB w najbliższych latach i o 11mld złotych już w roku przyszłym.
 
Jednocześnie jednak, biorąc pod uwagę fakt, że zapowiedzi te są zgłaszane tuż przed wyborami do Parlamentu i mogą stanowić tylko element kampanii wyborczej, OZZL proponuje Ministrowi Zdrowia prosty test, który zweryfikuje wiarygodność powyższych zapowiedzi.
 Testem tym jest: 

Natychmiastowa nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia lekarzy ? rezydentów w taki sposób aby wynagrodzenie to wyniosło 2x średnia płaca krajowa.
 

Rozporządzenie powyższe nie było nowelizowane od dwóch lat. Płaca rezydenta wynosi dzisiaj netto ok. 1100 złotych i stanowi dla dyrektorów szpitali swego rodzaju wytyczną ? na jakim poziomie kształtować się powinny płace pozostałych lekarzy ? specjalistów.

 

Jeżeli Minister Zdrowia wierzy w zapowiadany przez siebie i Premiera wzrost nakładów na opiekę zdrowotną, nie będzie miał żadnych oporów aby podwyższyć płace rezydentów do postulowanego poziomu.  Jeżeli tego nie uczyni ? wnioski nasuną się same. 

 

Zarząd Krajowy OZZL zwrócił się do Ministra Zdrowia z odpowiednim listem  w tej sprawie. O odpowiedzi poinformujemy media.

 

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu