14 września 2007

Cieszymy się, ale chcemy sprawdzić wiarygodność zapowiedzi – Oświadczenie i listy do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ

Bydgoszcz dnia 14 września 2007r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie zapowiedzi zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, ogłoszonej przez Premiera i Ministra Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przyjmuje z wielką nadzieją i radością zapowiedzi Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi ? istotnego wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną, ze środków publicznych, do 6% PKB w najbliższych latach i o 11mld złotych już w roku przyszłym. Zapowiedzi te wychodzą naprzeciw wielu postulatom zgłaszanym przez OZZL i środowisko lekarskie.

Tym niemniej naszą radość mąci fakt, że zapowiedzi te są zgłaszane tuż przed wyborami do Parlamentu i mogą stanowić tylko element kampanii wyborczej mającej na celu pozyskanie dla PiS głosów personelu medycznego i milionów Polaków, którzy są niezadowoleni z funkcjonowania opieki zdrowotnej w naszym kraju. Tym bardziej jesteśmy ostrożni, że pamiętamy podobne zapowiedzi zawarte w oficjalnych dokumentach PiS przed wyborami do Parlamentu w roku 2005. 

Nie chcąc jednak krzywdzić kogokolwiek niesłusznymi posądzeniami o przedwyborcze kłamstwa, proponujemy aby Minister Zdrowia podjął kilku prostych działań, które zweryfikują wiarygodność powyższych zapowiedzi.

Działanie te są następujące:

1. Natychmiastowa nowelizacja Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia lekarzy ? rezydentów w taki sposób aby wynagrodzenie lekarza rezydenta wynosiło dwukrotność średniej płacy krajowej.

2. Natychmiastowa nowelizacja Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia lekarzy ? stażystów w taki sposób aby wynagrodzenie lekarza stażysty wynosiło 1,75 średniej płacy krajowej.

3. Podjęcie przez Ministra Zdrowia kroków aby NFZ zwiększył wycenę finansowanych przez siebie świadczeń zdrowotnych o ? przeciętnie ?:

  • 60 % w odniesieniu do świadczeń szpitalnych,
  • 50 % z zakresu specjalistki ambulatoryjnej,
  • 40 % z zakresu POZ,

dzięki czemu będzie możliwe odpowiednie zwiększenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów (i innego personelu medycznego). Może Pan to zrobić korzystając z prawa Ministra Zdrowia do zatwierdzania planu finansowego NFZ i ew. jego poprawienia.

4. Podjęcie się przez Ministra Zdrowia roli mediatora w sporach między lekarzami, którzy zwolnili się z pracy z dniem 30 września br, a dyrektorami szpitali i skłonienie dyrektorów do ponownego zatrudnienia lekarzy na postulowanych przez nich warunkach płacowych ( 3 średnie krajowe dla specjalisty), gwarantując im, że nakłady na opiekę zdrowotną wzrosną zgodnie z zapowiedzią Premiera.

5. Podjęcie przez Ministra Zdrowia rokowań z OZZL na temat treści ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla personelu medycznego, w części dotyczącej lekarzy i podpisanie porozumienia o minimalnych płacach dla lekarzy.

Skutki finansowe powyższych działań będą odczuwalne w pełni dla NFZ i budżetu państwa dopiero w roku 2008 i będą ? w skali roku ? wyraźnie mniejsze niż kwota 11 mld zł, o którą mają zwiększyć się nakłady na opiekę zdrowotną już w roku przyszły. Nie ma zatem żadnych obaw, że wspomniane działania spowodują jakiekolwiek niebezpieczeństwo finansowe, a podjęcie ich już dzisiaj, przed wyborami, będzie stanowić gwarancję, że przedstawione przez Rząd obietnice wzrostu nakładów na ochronę zdrowia są wiarygodne, a PiS jest partią na którą warto głosować. Oczywiście brak takich działań może prowadzić do wniosków odwrotnych.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

 

List do MZ i prezesa NFZ.doc List do MZ i prezesa NFZ.doc (13.09.2007 20:47)