11 września 2007

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbędzie się w dniu 14 września (piątek ) 2007r. godzina 1300

Bydgoszcz, dnia 11 września 2007r.

PZ.I-422/07

 

Zarządy Regionów
Członkowie Zarządu Krajowego
Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbędzie się w dniu ;

14 września (piątek ) 2007r. godzina 13.00.

Uwaga:
Posiedzenie odbędzie się w sali narad SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. Dr Jana Biziela przy ulicy K. Ujejskiego Nr 75 w Bydgoszczy

Program

Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL

w dniu 14 września 2007r.

 

1. Sprawozdanie z akcji protestacyjnej, strajków i zwalniania się z pracy.

2. Sprawozdanie z odbytych spotkań z przedstawicielami partii politycznych, które odpowiedziały na list OZZL

3. Stanowisko OZZL wobec przedterminowych wyborów ? udział OZZL w wyborach, przedstawicieli i członków OZZL w wyborach, inne działania.

4. Klauzula opt out ? przygotowania do przeprowadzenia akcji nokaut przez opt-out, niebezpieczeństwa (zmiana systemu pracy, zatrudnianie przez dyrektorów obcych lekarzy, kontraktowanie dyżurów itp.)

5. Czy organizować nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OZZL w celu zakreślenia programu działania na rok 2008 w kontekście nowych wyborów do Parlamentu ? ew. termin i miejsce zjazdu.

6. Wolne wnioski

 

Podstawa prawna: do delegowania z zachoweaniem prawa do wynagrodzenia stanowi art. 25

ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U.Nr 55 poz. 234 z 1991r. z

późn. zm.).