29 sierpnia 2007

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia tzw. klauzuli opt -out, czyli konieczności uzyskania przez dyrektorów szpitali dobrowolnej zgody lekarza na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo (czyli na utrzymanie dotychczasowych "dyżurów lekarskich"), wielu dyrektorów będzie chciało pozbyć się problemu, poprzez proponowanie lekarzom podpisania tzw. kontraktu (umowy cywilno prawnej) w miejsce umowy o pracę. 

OZZL nigdy nie był przeciwny kontraktom, jednak w tym przypadku, w ocenie OZZL, należy się powstrzymać od rezygnacji z umowy o pracę na rzecz kontraktu. Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lekarz będzie mógł skorzystać z możliwości jakie daje klauzula opt out, to znaczy UWARUNKOWAĆ SWOJĄ ZGODĘ NA "DYŻUROWANIE" (pracę powyżej 48 godzin tygodniowo) OD ODPOWIEDNIEGO WZROSTU PŁACY ZASADNICZEJ (DO 2-3 ŚREDNICH KRAJOWYCH) – szczegóły tutaj   

Dopiero, jak "wyciągniemy" na odpowiedni poziom wynagarodzenia lekarskie, można myśleć o ewentualnym przechodzeniu na kontrakt.