13 sierpnia 2007

Posiedzenie odbyło się w godz. 12,00 do 17.00 w siedzibie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZL, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 240.

Zasadniczym tematem posiedzenia była akcja protestacyjna, strajkowa i gremialne zwalnianie się z pracy lekarzy, zatrudnionych w SPZOZ-ach.

Zgodnie z uchwałą ostatniego Krajowego Komitetu Strajkowego, w wielu szpitalach komitety strajkowe OZZL podpisywały porozumienia „cząstkowe”. Słowo „cząstkowe” oznacza, że porozumienie nie kończy sporu zbiorowego, który trwa nadal. Dzięki temu, w każdej chwili, na wezwanie Krajowego Komitetu Strajkowego (lub wskutek własnej decyzji) w każdym szpitalu, gdzie podpisano tego rodzaju porozumienie będzie możliwe podjęcie strajku w pełnej formie. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy możliwe stają się przedterminowe wyboru i powołanie nowego rządu. Jest bardzo prawdopodobne, że nowa ekipa rządząca, podobnie jak dotychczasowa, sprawy służby zdrowia będzie traktowała jako nieistotne i trzeba będzie jej przypomnieć o problemie poprzez strajk lekarzy.

Wymieniono informację na temat warunków podpisywanych porozumień „cząstkowych”. Są one b. różne. Podwyżki, jakie udało się wynegocjować strajkującym lekarzom, wynoszą od ok. 700 zł do ponad 3 000 złotych na jeden etat, na miesiąc, na lekarza. Najbardziej pożądane wydają się te porozumienia, w których dyrektorzy zobowiązali się do podniesienia płacy lekarzy do postulowanego poziomu – 3 średnich krajowych dla specjalisty w określonym czasie.

W ogromnej większości szpitali, gdzie lekarze gremialnie złożyli wypowiedzenia (87 szpitali w całym kraju) wypowiedzenia te nadal obowiązują. Wycofano – w zamian za podwyżki płac – wypowiedzenia w ok. 10 szpitalach. Najbardziej powszechnie (największy procent szpitali w których złożono wypowiedzenia do ogólnej ilości szpitali) wypowiedzenia z pracy złożyli lekarze województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, opolskiego. Dużo także w województwach: mazowieckim i śląskim.

 

Przedstawiciele Zespołu Negocjacyjnego KKS Lekarzy przypomnieli, że w okresie powakacyjnym miało dojść do wznowienia rozmów na szczeblu centralnym w sprawie postulowanego przez OZZL ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy ( i pozostałego personelu medyczego). W związku z – prawdopodobnymi – przedterminowymi wyborami do Sejmu, do rozmów tych może nie dojść. Tym niemniej, ZK OZZL wystosuje odpowiednie pismo przypominające Ministrowi Zdrowia podjęte przez niego zobowiązania w tym względzie.

 

W dalszej części posiedzenia, przedstawiono stanowisko (negatywne) OZZL w sprawie proponowanej przez rząd ustawy przedłużającej funkcjonowanie tzw. ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006r. Stanowisko to zostało przekazane ministrowi zdrowia i jest dostępne tutaj

 

Wobec niepewnych rokowań w sprawie płac lekarskich na szczeblu centralnym, szczególnie ważna staje się OKAZJA, jaką stwarza lekarzom tzw. klauzula opt-out, czyli możliwość niewyrażenia przez lekarza zgody na pracę (dyżurowanie) powyżej 48 godzin tygodniowo. W związku z tym, że dyrektorzy szpitali będą musieli uzyskać indywidualną zgodę lekarza na pełnienie dyżurów, a bez tego nie jest możliwe – praktycznie – funkcjonowanie szpitali, lekarze – po raz pierwszy od 1945r uzyskali możliwość równoprawnych negocjacji z dyrektorem swoich płac. Warunkiem jest elementarna solidarność lekarzy i niepodpisywanie pochopnie zgody na klauzulę opt out. Zarząd Krajowy OZZL wystosował w związku z tym apel do lekarzy – treść apelu tutaj

W związku z prawdopodobnymi przedterminowymi wyborami do Sejmu RP, ZK OZZL postanowił wystąpić do wszystkich ugrupowań, które będą ubiegały się o wybór do Parlamentu z listem dotyczącym ich programu wyborczego związanego z opieką zdrowotną w Kraju.

Sprawozdanie sporządził
K. Bukiel

Najbliższe posiedzenie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy w pełnym składzie w dniu 24 sierpnia 2007 roku w Warszawie ul. Księcia Trojdena 4.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie