3 sierpnia 2007

Stowarzyszenia zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiadającą osobowości prawnej i nie podlegającą rejestracji sądowej ( co bardzo upraszcza i skraca procedurę). W odróżnieniu od stowarzyszenia (podlegającego rejestracji sądowej), stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe – krok po kroku

1.Do założenia stowarzyszenia zwykłego potrzebne są co najmniej 3 osoby – założyciele.

2. Osoby te uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego, który pełni tę samą rolę, co statut w stowarzyszeniu podlegającemu rejestracji sądowej. Wzór regulaminu – tutaj 

3. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący (starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu) podając:
· Listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
· Regulamin stowarzyszenia, podpisany przez założycieli

4.Stowarzyszenie zwykłe nie podlega rejestracji sądowej. Jednak odpowiedni sąd może – na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

5. Już po rozpoczęciu działalności, stowarzyszenie zwykłe powinno również:
– uzyskać numer REGON i NIP,
– założyć konto bankowe
– prowadzić księgowość, jak stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej i zarejestrowane w KRS,
– sporządzać roczne sprawozdanie finansowe i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Działalność merytoryczna Zrzeszenia Lekarzy funkcjonującego w formie stowarzyszenia zwykłego może być taka sama jak Zrzeszenia – stowarzyszenia podlegajacego rejestracji sądowej. Dotyczy to zwłaszcza uzgadniania warunków zatrudniania lekarzy w ZOZ-ach zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie kontraktów (umów cywilno prawnych). To samo odnosi się do tworzenia zespołów negocujących warunki zatrudnienia lekarzy – członków Zrzeszenia.

Również procedura zebrań, wyboru władz i bieżącej działalności będzie taka sama. Można zatem skorzystać ze wzoru przeprowadzenia Walnego zebrania członków Zrzeszenia i wyboru władz, jak w przypadku stowarzyszenia rejestrowego – tutaj

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie