3 sierpnia 2007

PROTOKÓŁ
z zebrania założycielskiego
Zrzeszenia Lekarzy …………nazwa specjalizacji …….. województwa ………………

Zebranie założycielskie Zrzeszenia Lekarzy …………nazwa specjalizacji …….. województwa ………………. odbyło się w dniu ……………. w ………………………………………………….. .

W zebraniu uczestniczyli lekarze wg. listy ( w załączeniu )

Zebranie otworzył ………….. imię i nazwisko…………….., który przedstawił główne cele i zamierzenia Zrzeszenia.

Lekarze w głosowaniu jawnym wybrali ……..imię i nazwisko …………………. na przewodniczącego zebrania i ……………….. imię i nazwisko…………….. na sekretarza.

Po zapoznaniu się ze statutem Zrzeszenia ( w załączeniu ) lekarze jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu Zrzeszenia Lekarzy ..nazwa specjalizacji …………województwa …………., działającego w oparciu o załączony statut i ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

W kolejnym punkcie porządku zebrania wybierano Komitet Założycielski Zrzeszenia. Zgłoszono następujące kandydatury: (muszą być co najmniej 3 osoby)
1. ………………………
2. ……………………..
3. ……………………….

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano w/w osoby do Komitetu Założycielskiego i upoważniono je do reprezentowania założycieli podczas sadowej rejestracji Zrzeszenia.

podpis przewodniczącego zebrania:

podpis sekretarza zebrania:

Uchwała o powołaniu
Zrzeszenia Lekarzy
… nazwa specjalizacji . województwa ………..

Lekarze zebrani na zebraniu założycielskim (lista w załączeniu) podejmują uchwałę o powołaniu Zrzeszenia Lekarzy … nazwa specjalizacji …….. województwa …………., działającego w oparciu o załączony Statut.

Podpis przewodniczącego zebrania założycielskiego:

Podpis sekretarza zebrania założycielskiego:

LISTA
uczestników zebrania założycielskiego (czyli tzw. Założycieli) Zrzeszenia Lekarzy
…………nazwa specjalizacji ……..
województwa ………………

Imię i nazwisko data i miejsce urodzenia miejsce zamieszkania podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Musi być co najmniej 15 założycieli