3 sierpnia 2007

Bydgoszcz dnia 03 sierpnia 2007r.

Pan
Marek Jurek
Poseł Koła Parlamentarnego Prawica RP

Szanowny Panie Pośle,

W imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, chciałbym wyrazić poparcie naszego związku dla pana listu do PO wzywający do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie w Polsce nowej ordynacji wyborczej do Sejmu, opartej na JOW – jednomandatowych okręgach wyborczych.

OZZL od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz JOW i uczestniczył w wielu akcjach organizowanych przez to stowarzyszenie. W marcu 2003 roku, a następnie w maju 2004 wyraziliśmy poparcie dla wydrukowanego w Rzeczpospolitej – apelu „Zatroskanych o losy Ojczyzny” intelektualistów, postulujących wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej, opartej o JOW.

Doświadczenia OZZL związane z próbami wprowadzenia w Polsce racjonalnego systemu opieki zdrowotnej dowodzą, poza wszystkimi innymi doświadczeniami, że obecny sposób wyboru władz przekreśla możliwości dokonywania w naszym Kraju zasadniczych zmian.

Partyjniactwo, będące skutkiem obecnej ordynacji wyborczej, powoduje, że interesy partii i posłuszeństwo liderom partyjnym są przedkładane nad interesami państwa i narodu, co uniemożliwia skuteczną naprawę i rozwój naszej Ojczyzny.

OZZL zapewnia o swoim dalszym poparciu dla działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce JOW.

Przesyłamy wyrazy szacunku

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu