1 sierpnia 2007

PYTANIA :

Czy nieprzesyłanie dokumentacji do NFZ, na podstawie której szpital otrzymuje zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne, może stanowić element strajku prowadzonego przez lekarzy, czy za stosowanie takiej formy strajku pracownikowi uczestniczącemu w legalnym strajku grożą jakieś sankcje karne?

Czy ma uzasadnienie prawne groźba skierowana przez dyrektora szpitala do lekarzy, którzy w ramach strajku nie wypełniają dokumentacji do NFZ, że będą odpowiadać za straty finansowe szpitala, w tym za niewypłacenie przez szpital wynagrodzeń dla niestrajkujących pracowników?”

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

ODPOWIEDZI

Uuprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się przez pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego.

Jeżeli zatem wypełnianie dokumentacji dla NFZ należy do obowiązków pracowniczych lekarza, to powstrzymywanie się od tego obowiązku może stanowić element strajku i z tego tytułu lekarzowi biorącemu udział w strajku nie grożą sankcje karne.

Brak jest również podstaw prawnych do obarczenia pracowników (lekarzy) odpowiedzialnością za straty szpitala wynikłe z ich udziału w legalnym strajku.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny

Bydgoszcz 01 sierpnia 2007 r

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie