28 lipca 2007

Uchwała KKS o podpisywaniu porozumień „cząstkowych” na poziomie zakładu pracy.

W związku z podpisywaniem na poziomie zakładów pracy „porozumień cząstkowych” między dyrekcją zakładu a OZZL, przewidujących zmianę formy strajku na łagodniejszą w zamian za pewne podwyżki płac dla lekarzy, KKS ustala następujące zasady podpisywania takich porozumień.

1. Porozumienie podpisywane na poziomie zakładu pracy może przewidywać zakończenie sporu zbiorowego i strajku tylko w jednym przypadku: natychmiastowego spełnienia przez dyrekcję zakładu – postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego. W pozostałych przypadkach można zawrzeć jedynie „porozumienie cząstkowe”, stanowiące podstawę zmiany formy strajku na bardziej łagodną.

2. Zmiana formy strajku (na bardziej łagodną), jako element podpisania przez organizację terenową OZZL „porozumienia cząstkowego” , jest możliwa tylko przy spełnieniu następujących warunków:
· Treść „porozumienia cząstkowego” musi być zaakceptowana przez władze regionalne OZZL (albo Regionalny Zespół Negocjacyjny),
· Zawarcie „porozumienia cząstkowego” musi zostać przyjęte przez Zebranie Ogólne Organizacji Terenowej OZZL (lub Ogólne zebranie lekarzy – zależnie od lokalnej sytuacji),
· W treści „porozumienia cząstkowego” musi być zawarta klauzula, że poprzednia forma strajku („ostrodyżurowa”) może być przywrócona w każdej chwili – decyzją zakładowego komitetu strajkowego, a także na wezwanie Krajowego Komitetu Strajkowego,
· „Porozumie cząstkowe” musi przewidywać istotny wzrost wynagrodzeń lekarskich. KKS rekomenduje zawieranie takich porozumień, które przewidują osiągnięcie postulowanego poziomu płac minimalnych dla lekarzy – w formie stopniowego dochodzenia do tego poziomu w ciągu max. 2 lat (do roku 2009).

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie