26 lipca 2007

Spotkanie OZZL – Wojewoda Śląski

W środę dnia 25 lipca o godz. 9.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
przedstawiciele Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy spotkali się z Panem dr Tomaszem Pietrzykowskim, Wojewodą Śląskim.
Inicjatorem spotkania był ZR Śląskiego OZZL reprezentowany przez dr
Stanisława Urbana (członek Zarządu Krajowego) i przeze mnie. Przedstawiono
wojewodzie aktualną i wciąż pogarszającą się sytuację w ochronie zdrowia
województwa związaną z brakiem lekarzy chętnych do pracy na dotychczasowych
warunkach oraz zaproponowano zorganizowanie dwóch spotkań jak w piśmie
niżej, które przekazano wojewodzie.

Wojewoda stwierdził, że nie jest stroną w sporze lekarzy, a reprezentantem
Rządu RP w województwie śląskim. Odnośnie proponowanego spotkania z udziałem
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, wojewoda zobowiązał skontaktować się z
wiceministrem zdrowia Bolesławem Piechą, i w razie jego akceptacji
zorganizować proponowane spotkanie. Odnośnie spotkania przedstawicieli
szpitali marszałkowskich wojewoda stwierdził, że nie może być jego
organizatorem, natomiast jeżeli taka będzie wola stron tzn. OZZL i Marszałka
Województwa Śląskiego to weźmie udział w takim spotkaniu jako obserwator.

Pismo przekazane wojewodzie poniżej:

Tychy, dnia 25 lipca 2007 r.

L. Dz. 007/2007

Szanowny Pan
dr Tomasz Pietrzykowski
Wojewoda Śląski

W związku z dramatyczną sytuacją w ochronie zdrowia województwa
śląskiego oraz organizacyjnym paraliżem ochrony zdrowia – wywołanym między
innymi żenująco niskimi, w stosunku do posiadanych kwalifikacji i
umiejętności, wynagrodzeniami większości lekarzy w szpitalach i zakładach
opieki zdrowotnej województwa – zwracam się z propozycją zorganizowania w
jak najszybszym terminie zebrania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, organów założycielskich szpitali
(samorządy terytorialne), dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich
związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia będących w sporach
zbiorowych z pracodawcami.

Proponuję również odrębne spotkanie z udziałem przedstawicieli
NFZ, Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorów szpitali dla których organem
założycielskim jest Urząd Marszałkowski.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Zdrowia przesłało wyniki
ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2007 r. dotyczącej wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów o pracę według wybranych grup
zawodowych. Z ankiety wynika, że wynagrodzenie zasadnicze lekarza
specjalisty II stopnia w województwie śląskim wynosi 2314,20 zł brutto (za
pełny etat) i jest najniższe w Polsce. Średnie wynagrodzenia zasadnicze
lekarza bez specjalizacji w woj. śląskim wynosi 1761,85 zł brutto. Według
przewidywań Ministerstwa Zdrowia wynagrodzenia powyższe wzrosną średnio o
ok. 12-13% w roku 2008 r., a więc wynosić będą w woj. śląskim: 2591,90 zł
brutto (lekarz specjalista II stopnia) i 1973,27 zł.

Łączę wyrazy szacunku:

Maciej Niwiński
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie