22 lipca 2007

Wg OECD Health Data 2007, spośród  30 krajów  członkowskich OECD Polska jest:

– na 26. miejscu jeśli chodzi o liczbę lekarzy na tysiąc mieszkańców: 2,1
(wyprzedzają nas m.in. Węgry 3,0, Słowacja 3,1, i Czechy 3,6),

– na 29. miejscu w łącznych nakładach na opiekę zdrowotną – czyli ze środków
publicznych i prywatnych: 6,2 w przeliczeniu na PKB (Słowacy mają 7,1 Czechy
7,2, Węgry 8,1, a za nami już tylko Korea),

– na 28. miejscu w wydatkach na głowę mieszkańca: 867 dol. (po nas tylko
Meksyk i Turcja, a przed nami Słowacja 1137 dol., Węgry 1337 dol., Czechy
1479 dol.),

– na 30 – ostatnim miejscu jeśli chodzi o wynagrodzenia zasadnicze lekarzy
etatowych,
czyli poniżej średniej krajowej (Węgry 1,7, Czechy 1,6 średniej).

KOMPROMITACJA !!!

Wstyd dla tego rządu i dla wszystkich poprzednich.

A w politycznych przepychankach oraz listach PiS-u do LiS-u i LiS-u do
PiS-u, zawierających różne pryncypia polityczne i społeczne, nie ma ani
słowa o konieczności reformy opieki zdrowotnej. Mimo, że Giertych i Lepper
obiecali, iż dla ich partii będzie to priorytet.

KOMPROMITACJA !!!

R. K.

 

PS

do OECD należą nastąpujące kraje: Australia Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Japonia Kanada Korea Południowa Luksemburg Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia , Polska, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

 

informacja źródłowa:

http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_201185_38976778_1_1_1_1,00.html

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie