19 lipca 2007

Gdańsk 18.07.2007

Walne zebranie lekarzy ACK AM w Gdańsku w dniu 18.07.2007 (149 lekarzy):
1.dr Białko przekazał zgromadzonym informacje ogólnych na temat przebiegu
strajku w Polsce oraz w SPSK ACK AMG
2.dyrektor Krzywosiński przedstawił ogólną propozycję utworzenia komisji
ds. restrukturyzacji zatrudnienia w szpitalu (bez konkretnych terminów i
liczb) jako argument negocjacyjny (prosząc o zaprzestanie zatrzymywania
RUM-ów)
3.przeprowadzono głosowanie w następujących kwestiach:
-czy lekarze ACK AMG będą nadal strajkować: za 145, przeciw 4
-czy oddajemy tzw. „RUM-y historyczne” zatrzymane przez strajkujących
lekarzy z czerwca i jednocześnie nadal nie oddajemy RUM-ów z lipca i
kolejnych miesięcy: przeciw (nie oddajemy) 125, za (oddajemy) 12,
wstrzymało się 12
-czy w przypadku otrzymania konkretnych propozycji od dyrektora / Zarządu
ACK AMG związanych z postulatami strajkowymi decyzję o oddaniu tzw.
”RUM-ów historycznych” podejmuje kolejne walne zebranie (albo Komitet
Strajkowy): za zebraniem 83, przeciw 62.

Przesłał M. B.