15 lipca 2007

Sprawozdanie
z posiedzenia Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego i Zarządu Krajowego OZZL w dniu 13 lipca 2007r.

Posiedzenie odbyło się w Łodzi w siedzibie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZL przy ul. Piotrkowskiej 240 w godz. od 12.00 do 17.00. W posiedzeniu wziął udział ? jako gość ? prezes NFZ Andrzej Sośnierz.

dsc07227.jpg

Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego jest reprezentacją wszystkich strajkujących lekarzy, wybraną spośród Krajowego Komitetu Strajkowego. Postanowienia Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego, podobnie jak KKS mają zatem charakter wzajemnych uzgodnień uczestników strajków lub protestów, nie stanowią decyzji jakiejś administracyjnej ?czapy? lub ciała nadrzędnego.

Pierwszym punktem programu było sprawozdanie z akcji strajkowej i protestacyjnej OZZL.
Jak wynika z relacji przedstawicieli poszczególnych regionów OZZL, w strajku bierze udział 291 szpitali, w głodówce ? lekarze z 25 szpitali. W 86 szpitalach (o 10 więcej niż przed tygodniem) lekarze masowo zwolnili się z pracy w proteście przeciwko niskim płacom.

Drugim punktem programu było ustalenie dalszych działań wobec fiaska rozmów z rządzącymi na szczeblu centralnym.
Uzgodniono:
Wszystkie dotychczasowe formy strajku i protestu będą kontynuowane. Ze względu na odłożenie rozmów z rządem do jesieni (do września?) uznano, że dopuszczalne jest podjęcie negocjacji w sprawie postulatów strajkowych na niższych szczeblach: zakładowym i regionalnym. Sformułowano przy tym następujące zasady negocjacji:
– Nie można wycofywać się z wypowiedzeń z pracy, chyba, że zgłoszone postulaty będą w całości spełnione przez dyrektorów szpitali.
– Można negocjować zawieszenie protestu głodowego lub zmianę formy strajku w zamian za uzyskane istotne podwyżki płac, przy czym warunki porozumienia (w sprawie zmiany formy strajku lub zawieszenia protestu głodowego) powinny być zatwierdzane przez regionalny komitet strajkowy. W każdym przypadku decyzja o zmianie formy strajku lub zawieszeniu protestu głodowego może obowiązywać tylko do 31 sierpnia 20007r.
– Spełnienie przez dyrekcję szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej wszystkich postulatów zgłoszonych przez komitet strajkowych ? daje podstawę do zakończenia strajku.

Podkreślono po raz kolejny konieczność skłonienia dyrektorów szpitali (gdzie trwa strajk lub lekarze masowo wypowiedzieli umowy o pracę) do wypowiedzenia kontraktów z NFZ i zażądania zwiększonej ceny za punkt (zwiększonej ceny za poszczególne świadczenia zdrowotne). Ze spotkania z prezesem NFZ wynika, że ? stojąc wobec takiej sytuacji ? dyrektor odpowiedniego oddziału NFZ będzie mógł rozpisać nowy konkurs na dane świadczenia i zwiększyć wycenę świadczeń. Oczywiście będzie to dotyczyło tylko tych zakładów, których dyrektorzy wystąpią z takim żądaniem, i w których trwa strajk lub doszło do masowego wypowiadania umów o pracę przez lekarzy, bo są to nadzwyczajne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania kontraktów. Są pieniądze w NFZ ( na koniec roku nawet do 2,5 mld złotych nieplanowanych i nadzwyczajnych, dodatkowych przychodów), pozwalające na wzrost wyceny punktu nawet do 50% w określonych rodzajach świadczeń. Z tych pieniędzy mogą pochodzić środki na wzrost wynagrodzeń dla lekarzy ( i innego personelu medycznego).

Prezydium KKS z aprobatą przyjęło informację Regionu Łódzkiego OZZL o inicjatywie podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego dla lekarzy województwa łódzkiego. Podpisanie takiego układu ( przyjmując, że zapewni on odpowiedni poziom płac dla lekarzy) mogłoby być wstępem do rozszerzenia jego postanowień na cały kraj.

Po raz kolejny potwierdzono, że najwłaściwszą formą wyrażenia swojego sprzeciwu wobec niesprawiedliwie niskich wynagrodzeń jest gremialne wypowiadanie umów o pracę przez większość lekarzy zatrudnionych w danym zakładzie opieki zdrowotnej. Jest to sposób najmniej konfrontacyjny i jednocześnie najbardziej przekonywający. Lekarze, którzy wypowiedzą umowę o pracę powinni założyć prywatne praktyki lekarskie (w miejscu wezwania) i podpisać między sobą porozumienie o współpracy oraz wytypować osobę (lub osoby), która będzie miała pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich lekarzy (danej specjalności lub z danego oddziału albo z danego szpitala) przy ewentualnym negocjowaniu nowych warunków zatrudnienia w przypadku, gdy dyrekcja danego zakładu wyrazi zainteresowanie takim ponownym zatrudnieniem. W przeciwnym razie lekarze zaproponują swoje usługi pacjentom ? prywatnie i odpłatnie.

Prezydium KKS zostało poinformowane o listach, jakie wystosowali do władz publicznych różnego szczebla, do dyrektorów szpitali, do mediów, do Rzecznika Praw Obywatelskich do dyrektorów odpowiednich oddziałów NFZ i do izby lekarskiej Regionalne Komitety Strajkowe Lekarzy z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, informujące, że od 01 października 2007 roku (a nawet wcześniej, w związku z koniecznością wzięcia przez lekarzy zaległych urlopów) w przeważającej liczbie szpitali w obu województwach nie będzie lekarzy, bo złożyli oni masowo wypowiedzenia z pracy. Na organach administracji państwowej i samorządowej ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej pomocy medycznej obywatelom na danym terenie.

Sprawozdanie sporządził
Krzysztof Bukiel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie