1 lipca 2007

Komunikat
dla dziennikarzy, dla lekarzy i innych zainteresowanych

Pamiętają Państwo, jak na początku obecnego strajku lekarzy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a później także wicepremier Gosiewski, utrzymywali, że dla spełnienia postulatów lekarzy potrzeba kilkunastu miliardów złotych rocznie? Wówczas OZZL twierdził, że tylko 4 mld.

Tymczasem w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia w maju 2006r i przyjętym przez Radę Ministrów RP, podpisanym przez Premiera Kazimierza Marcinkiewicza i zatytułowanym Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia ( Druk sejmowy nr 622 z dnia 31 maja 2006r ) można przeczytać na str. 94 m. innymi takie stwierdzenia:

„Ministerstwo Zdrowia dokonało analizy finansowej kosztów realizacji najczęściej wysuwanych postulatów:
Koszt podwyższenia wynagrodzeń o 30% tylko pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki medycznej wyniósłby 3,7 mld zl rocznie……
Podwyższenie pensji lekarzom bez specjalizacji do 5.000 zł oraz lekarzom ze specjalizacją do 7.500 zl spowoduje wzrost wydatków na ochronę zdrowia w wysokości około 3-4 mld zł rocznie….”

A zatem przedstawiciele Rządu RP kłamali świadomie. Jak mamy im teraz uwierzyć na słowo?

Druk 622 dostępny jest na stronie internetowej Sejmu:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/E803C5390D567920C125717F00438BF7/$file/622.pdf

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Stargard Szczeciński 01 lipca 2007r.