30 czerwca 2007

W nawiązaniu do telefonicznej rozmowy w dniu dzisiejszym z panem Przewodniczącym OZZL.

Sprostowanie odnośnie sytuacji zaistniałej w Szpitalu w Puszczykowie: należy zaznaczyć, że choć ortopedzi ze Szpitala w Puszczykowie nie strajkowali / nie było możliwości prowadzenia legalnego strajku /, to wypowiedzenie umowy o pracę było elementem prowadzonej przez zespół lekarzy akcji protestacyjnej dotyczącej warunków pracy i płacy w szpitalu. Na kolejno zgłaszane propozycje rozmów i rozwiązań finansowych zarząd szpitala nie reagował – stąd solidarna decyzja zespołu o wypowiedzeniu umowy. W zaistniałej sytuacji zatrudnienie w szybkim tempie zespołu ortopedów z Gorzowa Wlkp. doprowadziło do faktycznego odejścia dotychczasowego zespołu. Trudno nazwać ortopedów z Gorzowa "łamistrajkami" – strajku faktycznie nie było. Jednak brak nawiązania kontaktu z kolegami walczącymi o poprawę swoich warunków pracy uznać należy za postawę nieetyczną i szczególnie szkodliwą dla ogółu lekarzy w sytuacji trwających masowych protestów.

/były/ Zespół ortopedów z Puszczykowa.