29 czerwca 2007

Bydgoszcz/Warszawa 29 czerwca 2007 r.

Oświadczenie ZK OZZL
w związku z prezentacją przez Ministra Zdrowia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych

W związku z prezentacją przez Ministra Zdrowia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, ZK OZZL oświadcza, co następuje:

Nie można nazwać „koszykiem świadczeń gwarantowanych” spisu procedur medycznych, które są wykonywane w danym kraju.

Aby świadczenia były „gwarantowane” – muszą być faktycznie dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje. Dlatego „zawartość” koszyka świadczeń gwarantowanych musi być dopasowana do ilości pieniędzy, przeznaczonych na sfinansowanie tych świadczeń.

W Polsce nakłady na opiekę zdrowotną ze środków publicznych są małe i wynoszą ok. 4% PKB (najmniej w UE), dlatego i zakres świadczeń gwarantowanych, dostępnych bezpłatnie musi być mały, a część świadczeń musi być dostępna za dopłatą. Gdyby chcieć aby wszystkie, przedstawione przez Ministra Zdrowia procedury medyczne były faktycznie „gwarantowane” i bezpłatne, to nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych musiałyby być kilka razy większe niż obecnie.

W obecnych warunkach, koszyk świadczeń gwarantowanych musi zatem oznaczać określenie zakresu i warunków współpłacenia przez pacjentów za leczenie. Jeśli ktoś mówi, że wprowadza koszyk świadczeń gwarantowanych i jednocześnie jest przeciwny tzw. współpłaceniu za leczenie, to kłamie, lub nie wie co mówi.

Przedstawiony przez Ministra Zdrowia spis procedur można potraktować jedynie jako „surowiec” do stworzenia prawdziwego „koszyka”.

OZZL po raz kolejny wzywa rządzących do podjęcia prawdziwych, nie pozorowanych zmian w ochronie zdrowia. Zmiany te muszą obejmować:
1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych do co najmniej 6% PKB,
2. Wprowadzenie tzw. współpłacenia za niektóre świadczenia zdrowotne (czyli określenie prawdziwego „koszyka świadczeń gwarantowanych”)
3. Upowszechnianie mechanizmów rynkowych i prywatyzacji w ochronie zdrowia, aby pieniądze przeznaczone na lecznictwo nie były marnowane, ale wydawane efektywnie.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie