29 czerwca 2007

Bydgoszcz/Warszawa 29 czerwca 2007 r.

Oświadczenie ZK OZZL
w związku z prezentacją przez Ministra Zdrowia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych

W związku z prezentacją przez Ministra Zdrowia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, ZK OZZL oświadcza, co następuje:

Nie można nazwać „koszykiem świadczeń gwarantowanych” spisu procedur medycznych, które są wykonywane w danym kraju.

Aby świadczenia były „gwarantowane” – muszą być faktycznie dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje. Dlatego „zawartość” koszyka świadczeń gwarantowanych musi być dopasowana do ilości pieniędzy, przeznaczonych na sfinansowanie tych świadczeń.

W Polsce nakłady na opiekę zdrowotną ze środków publicznych są małe i wynoszą ok. 4% PKB (najmniej w UE), dlatego i zakres świadczeń gwarantowanych, dostępnych bezpłatnie musi być mały, a część świadczeń musi być dostępna za dopłatą. Gdyby chcieć aby wszystkie, przedstawione przez Ministra Zdrowia procedury medyczne były faktycznie „gwarantowane” i bezpłatne, to nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych musiałyby być kilka razy większe niż obecnie.

W obecnych warunkach, koszyk świadczeń gwarantowanych musi zatem oznaczać określenie zakresu i warunków współpłacenia przez pacjentów za leczenie. Jeśli ktoś mówi, że wprowadza koszyk świadczeń gwarantowanych i jednocześnie jest przeciwny tzw. współpłaceniu za leczenie, to kłamie, lub nie wie co mówi.

Przedstawiony przez Ministra Zdrowia spis procedur można potraktować jedynie jako „surowiec” do stworzenia prawdziwego „koszyka”.

OZZL po raz kolejny wzywa rządzących do podjęcia prawdziwych, nie pozorowanych zmian w ochronie zdrowia. Zmiany te muszą obejmować:
1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych do co najmniej 6% PKB,
2. Wprowadzenie tzw. współpłacenia za niektóre świadczenia zdrowotne (czyli określenie prawdziwego „koszyka świadczeń gwarantowanych”)
3. Upowszechnianie mechanizmów rynkowych i prywatyzacji w ochronie zdrowia, aby pieniądze przeznaczone na lecznictwo nie były marnowane, ale wydawane efektywnie.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie