28 czerwca 2007

http://www.ump.edu.pl/pol/index.php?department=12

 


APEL SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaniepokojony pogłębiającym się kryzysem systemu opieki zdrowotnej zwraca się do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony zdrowia Polaków o pilne podjęcie niezbędnego dialogu i merytorycznej dyskusji. Zwracamy się z apelem, aby trudne problemy służby zdrowia rozwiązywano z poczuciem szacunku dla każdego człowieka i jego nienaruszalnej godności.

Wieloletnie zaniedbania i brak gruntownej reformy funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju doprowadziły do głębokiego niezadowolenia i strajków ludzi służących na co dzień chorym i potrzebującym pomocy. Dostrzegamy też narastający niepokój i zagubienie, związane z brakiem perspektyw zawodowych studentów kierunków medycznych. Jako organ odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitali klinicznych śledzimy także z niepokojem pogarszające się warunki działania tych placówek, co może prowadzić do poważnych zaburzeń ich pracy.

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu deklaruje gotowość aktywnego udziału pracowników Uczelni w dyskusji i pracach nad niezbędnymi zmianami systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Mamy nadzieję, że dla rozwiązania tego trudnego problemu społecznego uda się zjednoczyć wysiłki wszystkich ludzi, dla których zapewnienie opieki nad zdrowiem obywateli naszego kraju stanowi bezcenną wartość.