25 czerwca 2007

Uchwały i apele przyjęte przez Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL
W dniu 22 czerwca 2007 r. w Warszawie

Uchwała nr 1
O poparciu dla protestu OZZPiP

Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy wyraża poparcie dla akcji protestacyjnej organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wyrazem tego poparcia jest m. innymi stała obecność lekarzy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz solidarność z żądaniami OZZPiP, wyrażonymi w petycji skierowanej do Premiera RP.

Uchwała nr 2
O nowych formach strajku

§ 1
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy postanowił o wprowadzeniu następujących nowych form akcji strajkowej (w uzupełnieniu dotychczasowych)

1.
W dniu 27 czerwca – środa – rozpocznie się głodówka protestacyjna lekarzy w szpitalach. KKS Lekarzy zwraca się z apelem do wszystkich nie strajkujących lekarzy o przyłączenie się do tej głodówki. Ta forma protestu może objąć także tych, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w strajku.

2.
Lekarze (dotyczy tylko tych, którzy strajkują) nie będą – w ramach strajku – wpisywać numeru PESEL na receptach (wpisywanie numeru PESEL ma obowiązywać od dnia 01 lipca 2007r).

Uchwała nr 3
O zintensyfikowaniu składania pozwów przez lekarzy w „sprawie Misia”

Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy zaleca zintensyfikowanie składania pozwów (przez lekarzy dyżurujących) do sądów pracy o równoważny czas odpoczynku oraz o dopłaty do wynagrodzenia za dyżury wg. stawek za pracę w godzinach nadliczbowych, od dnia 01 maja 2004 r ( dzień wstąpienia Polski do UE) – zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE w sprawie czasu pracy ( „prawo Misia”).

Uchwała nr 4
O stworzeniu „Czarnej Listy” osób, które w sposób szczególny przeszkadzają w prowadzeniu legalnej akcji strajkowej lekarzy

§ 1
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy postanowił, że zostanie stworzona na stronach internetowych OZZL „Czarna Lista” osób, które w sposób szczególny przeszkadzają w prowadzeniu legalnej akcji strajkowej lekarzy, z uwzględnieniem listy lekarzy, którzy podejmują zatrudnienie w szpitalach, w których inni lekarze zwolnili się gremialnie z pracy na znak sprzeciwu wobec niskich wynagrodzeń.

§2
Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego ustali szczegółowe zasady funkcjonowania „czarnej listy”, a zwłaszcza sposób weryfikacji informacji o osobach które w sposób szczególny przeszkadzają w prowadzeniu legalnej akcji strajkowej lekarzy.

Uchwała nr 5
O terminach posiedzeń

§ 1
Postanowiono, że następne posiedzenie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy odbędzie się w dniu 06 lipca 2007 roku – piątek w Warszawie (najprawdopodobniej w tym samym co zwykle miejscu – przy ul. Księcia Trojdena 4).

§ 12
W dniu 02 lipca, poniedziałek, odbędzie się posiedzenie Prezydium KKS i Zarządu Krajowego OZZL w Bydgoszczy lub w Warszawie (decyzja zostanie podjęte w późniejszym czasie).

 

 

UWAGA

sprawozdanie z posiedzenia KKS –  tutaj

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie