23 czerwca 2007

Sprawozdanie
z posiedzenia Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy w dniu 22 czerwca 2007r.

Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy składa się z przedstawicieli wszystkich tych zakładów opieki zdrowotnej, gdzie jest prowadzony strajk lekarzy OZZL oraz z członków Zarządu Krajowego OZZL.

Posiedzenie KKS odbyło się w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4. w godzinach 12.00 – 17.00.

Pierwszym punktem programu było sprawozdanie z poszczególnych regionów z przebiegu akcji strajkowej i zwalniania się z pracy lekarzy. Jak wynika z tego sprawozdania, strajk lekarzy ma miejsce w 285 zakładach ( są to w ogromnej większości szpitale). Liczba szpitali, w których lekarze wypowiedzieli zbiorowo umowy o pracę wynosi 46. Kulminacja składania wypowiedzeń będzie miała miejsce w ostatnim tygodniu czerwca.

W kolejnym punkcie przedstawiono listy z poparciem dla strajku lekarzy polskich od lekarzy ukraińskich (Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych pracowników medycznych Ukrainy) od Związku Lekarzy Niemieckich i od Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich.

Następnie przedyskutowano i przegłosowano decyzje o dalszym przebiegu strajku.
Przyjęto w drodze uchwał następujące nowe formy akcji strajkowej (w uzupełnieniu dotychczasowych):

Zostanie stworzona na stronach internetowych OZZL „Czarna Lista” osób, które w sposób szczególny przeszkadzają w prowadzeniu legalnej akcji strajkowej lekarzy, z uwzględnieniem listy lekarzy, którzy podejmują zatrudnienie w szpitalach, w których lekarze zwolnili się gremialnie z pracy na znak sprzeciwu wobec niskich wynagrodzeń.

W dniu 27 czerwca – środa – rozpocznie się głodówka protestacyjna lekarzy w szpitalach. KKS Lekarzy zwraca się z apelem do wszystkich nie strajkujących lekarzy o przyłączenie się do tej głodówki. Ta forma protestu może objąć tych, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w strajku.

Lekarze (dotyczy tylko tych, którzy strajkują) nie będą – w ramach strajku – wpisywać numeru PESEL na receptach (wpisywanie numeru PESEL ma obowiązywać od dnia 01 lipca 2007r).

Zostanie zintensyfikowana akcja składania pozwów (przez lekarzy dyżurujących) do sądów pracy o równoważny czas odpoczynku oraz o dopłaty do wynagrodzenia za dyżury wg. stawek za pracę w godzinach nadliczbowych, od dnia 01 maja 2004 r ( dzień wstąpienia Polski do UE) – zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE w sprawie czasu pracy ( „prawo Misia”).

Przyjęto również uchwałę o poparciu dla akcji protestacyjnej prowadzonej przez OZZ Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała nr 1

Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy wyraża poparcie dla akcji protestacyjnej organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wyrazem tego poparcia jest m. innymi stała obecność lekarzy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz solidarność z żądaniami OZZPiP, wyrażonymi w petycji skierowanej do Premiera RP.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie list z podpisami zebranymi pod Petycją do Parlamentu Europejskiego (treść petycji jest dostępna na stronach internetowych OZZL). Zebrano parę tysięcy podpisów (dokładna liczba zostanie podana po przeliczeniu). KKS Lekarzy podjął decyzję, aby poczekać z wysłaniem petycji do PE przez 4 dni, dając Rządowi RP czas na spełnienie naszych postulatów.

KKS Lekarzy podziękował też tym osobom – pacjentom, którzy przesyłają wyrazy poparcia dla lekarzy i pielęgniarek, widząc w naszych działaniach nie tylko domaganie się podwyżki płac, ale także żądanie poprawy sytuacji ochrony zdrowia i sytuacji pacjenta. Szczególne podziękowanie zostały skierowane dla Warszawian, którzy spieszą z pomocą pikietującym Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 29 czerwca, piątek godz. 10.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne (pikieta) przed Sejmem RP z koszykami. Okazją do niej jest zapowiadana przez ministra zdrowia od wielu miesięcy – prezentacja „koszyka” świadczeń gwarantowanych. Przyniesione w koszyku trociny mają symbolizować „miałkość” obietnic ministerialnych, że proponowany przez niego koszyk zmieni sytuację w polskiej ochronie zdrowia. KKS Lekarzy zaprasza lekarzy na tę manifestację.

Postanowiono, że następne posiedzenie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy odbędzie się w dniu 06 lipca 2007 roku – piątek w Warszawie (najprawdopodobniej w tym samym co zwykle miejscu – przy ul. Księcia Trojdena 4).

W dniu 02 lipca, poniedziałek, odbędzie się posiedzenie Prezydium KKS i Zarządu Krajowego OZZL w Bydgoszczy lub w Warszawie (decyzja zostanie podjęte w późniejszym czasie).

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie