23 czerwca 2007

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zwraca się do wszystkich członków
Śląskiej Izby Lekarskiej, aby nie podejmować zatrudnienia w miejscach, gdzie
w wyniku prowadzonej akcji strajkowej, Koledzy lekarze pracę wypowiedzieli.
Złożone wypowiedzenia są wyrazem walki całego środowiska o lepsze
wynagrodzenia dla wszystkich, a nie faktycznym zamiarem rezygnacji z
wykonywania zawodu lekarza.
W związku z powyższym przyjęcie propozycji pracy w miejsce strajkujących w
ten sposób, należy uznać za niegodne.

UCHWAŁA Nr 34/2007
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy prawnej strajkującym lekarzom

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3, 9
w związku z art. 24 ust. 2 i art. 25 pkt. 1b i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158 z 1989 r. z póżn. zm.)
postanawia:

§1
1. Udzielić członkom ŚIL pomocy prawnej w zakresie podejmowania przez nich
różnych form organizacyjnych działalności w jakich zamierzają świadczyć
usługi medyczne na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zobowiązać Prezydium ORL do ustalenia formy w jakiej w/w pomoc prawna
i organizacyjna będzie udzielana.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie