24 czerwca 2007

Przepraszamy ortopedów gorzowskich

 

Bydgoszcz dnia 23 czerwca 2007r.

Oświadczenie – Przeprosiny

W imieniu Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL i swoim własnym, przepraszam ortopedów gorzowskich za to, że niesłusznie oskarżyliśmy ich o to, że zachowali się jak „łamistrajki” zatrudniając się w szpitalu w Puszczykowie w miejsce zwalniających się z pracy lekarzy – ortopedów.

Faktem jest, że ortopedzi gorzowscy zatrudnili się w szpitalu w Puszczykowie na oddziale, z którego zwolnili się przedtem inni lekarze, ale ani to zwolnienie z pracy, ani zatrudnienie się lekarzy z Gorzowa nie miało związku z akcją protestacyjną prowadzoną przez OZZL.

Jeszcze raz przepraszamy i prosimy media o upublicznienie tego oświadczenia.
Oświadczenie pojawi się też na stronie internetowej OZZL.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL