21 czerwca 2007

Oświadczenie ZK OZZL

w związku z próbami upolitycznienia strajku lekarzy

 

Zarząd Krajowy OZZL zdecydowanie odcina się od wszelkich prób upolitycznienia strajku lekarzy, zarówno przez koalicję rządzącą jak i opozycję.

Mamy świadomość, że wyzysk personelu medycznego jest w Polsce nie od dzisiaj i stanowi spuściznę komunizmu, z którą jednak nie chciały zerwać wszystkie dotychczasowe rządy RP po roku 1989.

Podtrzymujemy naszą propozycję, aby zmiany w systemie ochrony zdrowia uczynić przedmiotem ponadpartyjnego porozumienia. Przypominamy, że z taką propozycją zwróciliśmy się do wszystkich ugrupowań parlamentarnych i do Prezydenta RP.

W ocenie OZZL należy podjąć następujące działania reformatorskie:
– zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych do 6%PKB,
– wprowadzić w jakiejś formie udział środków prywatnych w pokrywaniu części kosztów świadczeń medycznych,
– upowszechnić mechanizmy rynkowe w ochronie zdrowia.

Wzywamy Rząd i opozycję do podjęcia konstruktywnych rozmów na temat koniecznych zmian w ochronie zdrowia.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu