20 czerwca 2007

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Opolu
z dnia 20 czerwca 2007

w sprawie akcji protestacyjnej

Prezydium ORL w Opolu uważa, że każdy członek samorządu lekarskiego powinien solidaryzować się z tymi Koleżankami i Kolegami, którzy w sposób czynny prowadzą akcję protestacyjną o godne warunki pracy i płacy dla całego środowiska lekarzy.

Samorząd lekarski od wielu lat – niezależnie od rządzącej opcji politycznej – domaga się realizacji tych samych postulatów czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podniesienia płac. Dlatego też Prezydium ORL sprzeciwia się odbieraniu obecnej akcji protestacyjnej jako ruchu o podłożu politycznym.
Prezydium ORL zwraca uwagę, że aktualna sytuacja gospodarcza kraju sprzyja podjęciu przez władze zdecydowanych kroków, zwiększających nakłady publiczne na ochronę zdrowia.

Prezydium ORL przypomina, że obowiązujący aktualnie Kodeks pracy pozwala każdemu zatrudnionemu, w tym również lekarzowi, na wypowiedzenie niekorzystnych warunków pracy i płacy, a rolą samorządu będzie udzielenie Koleżankom i Kolegom, którzy zdecydują się na ten krok, wszelkiego wsparcia.

Sekretarz ORL Przewodniczący ORL

dr n.med.Jerzy Jakubiszyn lek.med.Stanisław Kowarzyk

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie