19 czerwca 2007

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL w dniu 15 czerwca 2007r.

1.
Posiedzenie odbyło się w Bydgoszczy w szpitalu im. Biziela, gdzie swoją siedzibę ma Zarząd Krajowy OZZL.

2.
Pierwszym punktem programu było sprawozdanie z przebiegu strajku. Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawicieli poszczególnych regionów, w strajku bierze udział ( na dzień 15 czerwca 2007r) 280 zakładów ( głównie szpitali). W sporze zbiorowym pozostają jeszcze 53 szpitale, które mogą zacząć strajk w najbliższym tygodniu (tygodniach).

W 27 szpitalach lekarze zwolnili się z pracy w ilości od 70-98%, dodatkowo w 3 szpitalach z pracy zwolnili się lekarze z pojedynczych oddziałów (ginekolodzy, anestezjolodzy).

3.
Drugim ważnym punktem programu były plany na najbliższe dni i tygodnie. Przedstawiają się one następująco:

· 19 czerwca OZZL weźmie udział w demonstracji w Warszawie, organizowanej przez OZZPiP. Udział w niej wezmą też inne związki zawodowe ochrony zdrowia. Zostanie przedstawiona wspólna petycja do Premiera i Marszałka Sejmu.

· 22 czerwca – kolejny dzień bez lekarza. Na wezwanie KKS Lekarzy i wielu okręgowych izb lekarskich – wszyscy lekarze w Polsce, którzy z różnych powodów nie strajkują, wezmą dzień urlopu na żądanie lub w inny sposób spowodują przerwę w pracy.

· W poszczególnych regionach będą organizowane lokalne manifestacje: m innymi na Śląsku, na Pomorzu (21 czerwca), w Małopolsce (25 czerwca), w Warszawie (29 czerwca z okazji prezentacji „koszyka” świadczeń gwarantowanych).

· Do końca tygodnia ( 24 czerwca) powinna zostać opracowana szczegółowa „instrukcja” postępowania po zwolnieniu się z pracy. W dyskusji dotyczącej dalszych losów lekarzy, po zwolnieniu z pracy dominowała opinia o konieczności tworzenia porozumień indywidualnych praktyk lekarskich. Wskazywano b. mocno, że podstawą sukcesu w ewentualnych negocjacjach dotyczących ponownego zatrudnienia będzie solidarność lekarzy, a nie jakieś szczególne formy prawne podmiotów, które zostaną stworzone przez zwalniających się lekarzy. Tylko wzajemne zaufanie i solidarność lekarzy będą gwarancją sukcesu.

· W związku z akcją zwalniania się lekarzy z pracy, ZK OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy sformułowało apel do lekarzy o treści jak niżej:

APEL nr 1
ZK OZZL i Prezydium KKS Lekarzy

ZK OZZL i Prezydium KKS Lekarzy apelują do lekarzy, aby nie przyjmowali ofert pracy z placówek, w których lekarze – na znak protestu przeciwko niskim wynagrodzeniom – wypowiedzieli umowy o pracę.

Nie burzmy rodzącej się solidarności lekarskiej.
Nie przeszkadzajmy kolegom w walce o lepsze warunki wynagradzania i godność zawodu lekarza.
Weźmy z nich przykład i sami również złóżmy wypowiedzenia z pracy.

W imieniu ZK OZZL i Prezydium KKS Lekarzy
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK

· Został również przyjęty kolejny APEL Zarządu Krajowego OZZL i Prezydium KKS Lekarzy, o treści jak niżej.

APEL nr 2
ZK OZZL i Prezydium KKS Lekarzy

ZK OZZL i Prezydium KKS Lekarzy, w trosce o zdrowie lekarzy polskich ogłaszają dni: od 25 czerwca do 30 czerwca 2007 roku Ogólnopolskimi Dniami Ochrony Zdrowia Lekarza.

Skłaniają nas do tego złe wskaźniki zdrowotne lekarzy, będące następstwem ciężkiej, odpowiedzialnej i wyczerpującej – zarówno fizycznie, jak i psychicznie – pracy.

Apelujemy do wszystkich lekarzy w Polsce, aby w dniach 25-30 czerwca br. masowo skorzystali z kontrolnych badań diagnostycznych, podjęli konieczne, a zaniedbywane leczenie, rehabilitację lub skorzystali z innych, koniecznych świadczeń zdrowotnych, z których rezygnowali w związku z dużą ilością zajęć. Jeśli to potrzebne i uzasadnione, apelujemy aby wykorzystali w tym celu zwolnienie lekarskie.

Poprawa stanu zdrowia lekarzy jest koniecznością, zwłaszcza w perspektywie dalszego protestu, który może potrwać jeszcze wiele miesięcy.

W imieniu ZK OZZL i Prezydium KKS Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

· Rozpatrywano także inne niż wymienione wcześniej formy protestu, w tym głodówkę protestacyjną, happeningi i wystąpienia do władz RP i organizacji międzynarodowych. Przegłosowano wystąpienie z Petycją do Parlamentu Europejskiego (treść petycji: tutaj ) Zdecydowano o podjęciu akcji zbierania podpisów lekarzy pod treścią petycji. Zdecydowano również, że o innych formach protestu zdecyduje pełny skład Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy, który zbierze się w dniu 22 czerwca 2007 roku w Warszawie.

4.
Zarząd Krajowy OZZL i Prezydium KKS Lekarzy bardzo krytycznie przyjęli decyzję Sejmu RP o przeznaczeniu 20 mld złotych ze środków publicznych na redukcję tzw. klina podatkowego, zamiast na ratowanie służby zdrowia. Oświadczenie w tej sprawie wydał dzień wcześniej ZK OZZL – jego treść tutaj

Sporządził
K. Bukiel