14 czerwca 2007

W związku ze strajkiem OZZL

Oświadczenie
Rektora i Kolegium Rektorskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w związku ze strajkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Rektor i Kolegium Rektorskie Akademii Medycznej w Gdańsku z pełnym zatroskania zrozumieniem przyjmują nacechowane determinacją działania środowiska lekarskiego mające na celu doprowadzenie do reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Zgadzamy się, że pilnie potrzebne są istotne zmiany w całym systemie ochrony zdrowia i w jego poszczególnych elementach. Podjęcie debaty społecznej z udziałem wszystkich zainteresowanych stron jest nie tylko konieczne, ale nieuniknione – nie da się rozwikłać narastających przez wiele lat problemów za pomocą oświadczeń czy arbitralnych rozstrzygnięć administracyjnych. Dlatego popieramy wszelkie rzetelne inicjatywy, których celem jest mediacja w przedmiotowej sprawie i których inicjatorzy i uczestnicy wykazują dobrą wolę rozwiązania problemów ważnych nie tylko dla środowiska lekarskiego, ale dla całego społeczeństwa.
Rektor i Kolegium Rektorskie Akademii Medycznej w Gdańsku wyrażają przekonanie, że wspólny wysiłek i otwarty dialog jest warunkiem właściwej reformy systemu ochrony zdrowia oraz uznają za konieczne staranne wysłuchanie i podjęcie szczerej próby zrozumienia argumentów wszystkich uczestników debaty.

Gdańsk, 2007-06-13

 

Rektor
i Kolegium Rektorskie
Akademii Medycznej w Gdańsku

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie