14 czerwca 2007

Oświadczenie Zarządu Krajowego OZZL

Bydgoszcz dnia 14 czerwca 207r.

Oświadczenie

W związku z przygotowywaną właśnie ustawą budżetową na rok 2008 oraz toczącym się strajkiem lekarzy, Zarząd Krajowy OZZL oświadcza co następuje.

Od początku strajku lekarzy rządzący usiłują wmówić społeczeństwu, że nie ma pieniędzy na ochronę zdrowia, a realizacja postulatu o zwiększeniu nakładów na lecznictwo do 6%PKB – ze środków publicznych „zrujnuje budżet”. Jednocześnie Rząd planuje zwiększenie dopłat z budżetu państwa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 20 mld w skali rocznej. Takie zwiększenie dotacji będzie konieczne, jeśli wprowadzi się tzw. redukcję klina podatkowego.

Obniżenie podatków jest oczywiście celem słusznym, ale nie można planować zmniejszenia przychodów państwa, jeśli nie zmniejsza się zobowiązań państwa wobec obywateli, a tym bardziej, gdy zobowiązania już podjęte nie są realizowane. Tak jest ze służbą zdrowia. Rządzący zobowiązali się wobec obywateli, że zapewnią wszystkim odpowiednią opiekę zdrowotną – bezpłatnie. Już dzisiaj jest to fikcją, a będzie jeszcze bardziej iluzoryczne, gdy niezadowoleni ze swoich płac lekarze zwolnią się z pracy w publicznych szpitalach i przejdą do pracy w prywatnej służbie zdrowia lub wyjadą z Kraju.

Apelujemy do rządzących o rozwagę. Jest 20 mld złotych rocznie, które można przeznaczyć na ratowanie polskiej służby zdrowia. Jeśli tego nie uczynicie teraz, jutro koszty odbudowy publicznej służby zdrowia w Polsce będą dużo większe. OZZL ciągle liczy na konstruktywne rozmowy w sprawie reformy opieki zdrowotnej w Polsce.

Na marginesie kolejnych aresztowań lekarzy, podejrzanych o korupcję – apelujemy do mediów aby nie dały się wciągnąć w dyskusje zastępcze, odciągające uwagę od zasadniczego problemu – czy jest wola polityczna Rządu aby zdrowie Polaków uczynić priorytetem w wydatkach publicznych ?

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie