13 czerwca 2007

doniesienie PAP-u na podstawie: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/252,0,246780.html?p=md

2007-06-12 12:51:33
ZUS dostanie 36 mld złotych z budżetu

Według najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów dotacja do FUS w wyniku obniżenia klina w wersji rządowej wraz z coroczną waloryzacją wyniesie 36 mld złotych.

Zdaniem wiceminister finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej z tej kwoty 6 mld złotych zostanie przeznaczony na waloryzację rent i emerytur.

Rząd przyjął pod koniec kwietnia projekt ustawy zakładającej obniżenie składki rentowej o 3 pkt. proc. od lipca tego roku oraz o kolejne 4 pkt. proc. od początku 2008 r. Zgodnie z projektem, od lipca 2007 r. składka ma być obniżona o 3 pkt. proc. po stronie pracowników, a od 1 stycznia 2008 r. po 2 pkt. proc. po stronie pracowników i pracodawców.

Jednak na taki kształt reformy nie chcieli zgodzić się politycy LPR i Samoobrony. Przedstawiciele rządu – w tym premier – mówili, że ostateczny projekt jest jeszcze kwestią otwartą i do dyskusji.

Według wcześniejszych wypowiedzi wicepremiera Gosiewskiego jeden ze scenariuszy zakłada rezygnację ze zmniejszenia o 2 pkt. proc. składki po stronie pracodawców.

Według wcześniejszych danych Ministerstwa Finansów, obniżka składki rentowej według planów MF ma kosztować łącznie ok. 20 mld zł, w tym ok. 3,5 mld zł w 2007 r.

Sejmowa komisja finansów rozpoczęła we wtorek prace nad redukcją klina.

(PAP )

 

Komentarz (OZZL)

 

W czasie rozmów, jakie odbyła p. Zyta Gilowska minister finansów w obecnym rządzie z przedstwicielami OZZL w dniu 06 czerwca br. kilka razy padały z ust pani premier stwierdzenia, że nie ma pieniędzy w budżecie na postulowany przez lekarzy wzrost nakładów na służbę zdrowia, albo, że spełnienie postulatów lekarzy doprowadziłoby do ruiny budżet itp itd.

Tymczasem, rząd proponuje aby z budżetu państwa przeznaczyć – w rozliczeniu rocznym – 20- 30 mld złotych – na tzw. redukcję klina podatkowego, czyli zmniejszenie składki na fundusz rentowy. Innymi słowy: jeśli rząd zrezygnuje z obniżenia "klina" będzie mógł przeznaczyć 20- 30 mld złotych na inne cele np na wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Rząd mógłby np. urealnić wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) płacone prez państwo za tych obywateli, którzy – z różnych powodów – składki sami nie płacą (np rolnicy, bezrobotni, osoby bez dochodów). Dzisiaj za 10 mln osób państwo płaci nieco ponad 2 mld złotych. Obywatele sami płacą – za 27 mln osób – 37  mld złotych . Zatem państwo płaci 6 razy mniejszą składkę niż obywatele. 

 

Pamiętajmy o słowach minister Gilowskiej (cytat nie dosłowny)- "tylko silny nacisk społeczny mógłby zmienić priorytety polityczne w wydatkach ze środków publicznych" .

 

K. B.