13 czerwca 2007

OPINIA W SPRAWIE WYPOWIEDZENIE UMÓW O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH – pobierz pobierz

 

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE KONSEKWENCJI WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ DOKONANEGO PRZEZ LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI – pobierz pobierz

 

Opinia prawna w sprawie statusu ordynatora – pobierz pobierz, uzupełnienie opinii – pobierz pobierz