11 czerwca 2007

Oświęcim, 4 czerwca 2007r.

Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej

Stanowisko
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu,
Dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
oraz Związków Zawodowych działających w ZZOZ w Oświęcimiu

Wnioskujemy o natychmiastowe podjęcie działań, zmierzających do uregulowania obecnej, trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, która rzutuje na prawidłowy przebieg realizacji świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia.

W Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu trwa akcja strajkowa, w wyniku której większość lekarzy pracuje w systemie dyżurowym. W dniu 31 maja 2007r. 67, spośród 122 lekarzy zatrudnionych w Szpitalu, złożyło wypowiedzenia z pracy. Pozostałe grupy zawodowe zrzeszone w Związkach Zawodowych pozostają w gotowości strajkowej, oczekując wprowadzenia zmian systemowych, skutkujących wzrostem nakładów na funkcjonowanie ochrony zdrowia, w tym na wzrost płac pracowników.
Wspólnie stwierdzamy, że nastąpiło ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Sytuacja ta jest z zaniepokojeniem obserwowana przez całe społeczeństwo, które, z uwagi na przedłużający się okres strajku, zaczyna dotkliwie odczuwać jego skutki.
Możliwości rozwiązań tych problemów są rozpatrywane i analizowane na posiedzeniach różnych gremiów, w których uczestniczą przedstawiciele dyrekcji Zakładu, związków zawodowych oraz organu założycielskiego.
Zarząd Powiatu ze zrozumieniem odnosi się do oczekiwań środowiska medycznego, dotyczących zwiększenia poziomu wynagrodzeń. Jednak przy obecnym systemie prawnym, w którym decydującym źródłem finansowania świadczeń w ochronie zdrowia jest Narodowy Fundusz Zdrowia – wzrost wynagrodzeń pracowników naszego Szpitala jest możliwy jedynie poprzez wzrost wyceny świadczeń zdrowotnych a tym samym wzrost kontraktu. Nie ma możliwości prawnej zaspokojenia tych potrzeb z budżetu powiatu.
Pomimo wprowadzonej w 1999r. reformy w Ochronie Zdrowia, funkcjonowanie systemu wciąż nie jest zadowalające. Działania kolejnych Rządów wprowadzają jedynie doraźne poprawki, najczęściej pod wpływem presji społecznej, które nie spełniają oczekiwań środowisk medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia.

Brak konstruktywnych uzgodnień nie może trwać dłużej, gdyż z każdym dniem pogłębiają się skutki akcji strajkowej, których najbardziej doświadczają przede wszystkim pacjenci, dotychczas cierpliwie znoszący niedogodności. Jest to również bardzo trudny czas, dla bezradnej wobec żądań pracowników dyrekcji placówek i zaniepokojonych obecnym stanem przedstawicieli organów założycielskich.

Postulujemy zatem o wdrożenie takich mechanizmów i rozwiązań, które będą możliwe do zaakceptowania przez pracowników ochrony zdrowia i w krótkim czasie przywrócą oczekiwany spokój.

Z poważaniem

właściwe podpisy na oryginale

Otrzymują:
1. Zbigniew Religa – Minister Zdrowia, ul Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa,
2. Maciej Klima – Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 32-156 Kraków,
3. Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
4. Ewa Kopacz – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, ul. Wiejska 4/6/8, 00 – 902 Warszawa,
5. Beata Szydło – Posłanka na Sejm RP, Biuro Poselskie ul. Paderewskiego 18, 32-626 Jawiszowice,
6. Janusz Chwierut – Poseł na Sejm RP, Biuro Poselskie ul. Dąbrowskiego 3, 32-600 Oświęcim,
7. Stanisław Rydzoń – Poseł na Sejm RP, Biuro Poselskie ul. Jagiełły 17, 32-600 Oświęcim,
8. a/a

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie