13 czerwca 2007

Mamy prawo do Waszej pomocy w takiej chwili.

Bydgoszcz dnia 11 czerwca 2007r.

Do PT
Rektorów
Akademii i Uniwersytetów Medycznych
w Polsce

Wasze Magnificencje,
Szanowni Państwo,

Zarząd Krajowy OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy, zwracają się do Was z uprzejmą prośbą o wsparcie działań strajkujących lekarzy na rzecz naprawy sytemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Obecny strajk lekarzy jest – pod względem formalno prawnym – strajkiem o lepsze wynagrodzenia lekarskie, bo nie może być o nic innego. Nie można strajkować legalnie o reformę służby zdrowia, o zwiększenie nakładów na lecznictwo, o likwidację limitowania świadczeń zdrowotnych itp. W istocie jednak, celem naszego strajku jest skłonienie rządzących do wprowadzenia zasadniczych zmian w sposobie funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Nie da się poprawić wynagrodzeń lekarskich (i innych zawodów medycznych) bez wprowadzenia istotnych reform w ochronie zdrowia. Obecny system opiera się bowiem na wyzysku ekonomicznym personelu medycznego, jako naczelnej zasadzie. Dzieje się tak, bo ilość środków publicznych przeznaczonych na lecznictwo jest bardzo mała (4% PKB, najmniej w UE), a zakres świadczeń zdrowotnych, jakie za te pieniądze trzeba sfinansować jest nieograniczony. Nie ma również żadnych legalnych możliwości dopłacania przez pacjentów za niektóre świadczenia zdrowotne. Drugim – fatalnym – następstwem tego stanu rzeczy jest limitowanie świadczeń zdrowotnych. Oznacza ono, że część chorych nigdy nie otrzyma odpowiedniej pomocy i umrze, nie doczekawszy się swojej kolejki.

Zdajemy sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć abyśmy wybrali inne niż strajk formy nacisku na rządzących, bo strajk uderza w najsłabszych – chorych ludzi. Ten pozornie słuszny postulat nie sprawdza się jednak w praktyce. 16 lat doświadczeń OZZL wskazuje, że do polityków nie trafiają żadne argumenty merytoryczne, apele, postulaty, jeśli nie są poparte siłą. Łagodne formy protestu nie powodowały jakiejkolwiek pozytywnej reakcji. Opieka zdrowotna nigdy nie była przedmiotem szczególnej troski polityków, z wyjątkiem okresu przedwyborczego, gdy chętnie obiecywano wzrost nakładów na lecznictwo, o którym zapominano szybko po wyborach. Tylko duży nacisk społeczny może zmienić priorytety polityczne w wydawaniu środków publicznych. Przyznała to wprost wicepremier Zyta Gilowska w czasie spotkania z przedstawicielami OZZL w dniu 06 czerwca br.

Dlatego prosimy Państwa o pomoc w wywarciu odpowiednio silnego nacisku społecznego na rządzących. Prosimy, aby – wykorzystując swój autorytet wśród społeczeństwa i wśród rządzących – wystąpili Państwo o spotkanie z Premierem i Prezydentem RP oraz z liderami partii parlamentarnych. Mogliby Państwo przekazać im swoje stanowisko dotyczące sytuacji w polskiej służbie zdrowia, potrzeby zwiększenia nakładów i bardziej racjonalnego wydawania pieniędzy przeznaczonych na lecznictwo, konieczności zwiększenia płac lekarskich. Prosimy Państwa o to serdecznie. Jesteście naszymi nauczycielami i autorytetami. Mamy prawo do Waszej pomocy w takiej chwili. Jednocześnie dziękujemy za już otrzymane słowa poparcia, w tym zwłaszcza od JM Rektora i Kolegium Rektorskiego Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 06 czerwca br.
Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL i Prezydium K K Strajkowego Lekarzy
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Otrzymują:

JM Rektor Akademii Medycznej w Białymstoku
prof. dr. hab. Jan Górski
Ul. Kilińskiego 1,
15-089 Białystok

JM Rektor Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
fax (0-52) 585-33-08
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

JM Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk
fax: (58) 520 4038
e-mail: rektor@amg.gda.pl

JM Rektor Śląskiej Akademii Medycznej
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka -Tendera
ul. Warszawska 14
40-006 Katowice

JM Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Książek
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n.med. Andrzej Lewiński
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź,
E-mail: rektor@rkt.am.lodz.pl

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
fax 061 – 852 04 55
rektor@ump.edu.pl

JM Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej
prof. dr hab. n.med. Przemysław Nowacki
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin,
fax (091) 4800705

JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
Prof. dr hab. Leszek Pączek
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
faks: (0-22) 57 20 161
e-mail: rektor@am.edu.pl

JM Rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
ul. Pasteura 1,
50-367 Wrocław
e-mail:rektor@am.wroc.pl

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Wiesław Pawlik
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków,
e-mail: prorektor@cm-uj.krakow.pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie