11 czerwca 2007

Stanowisko Rektora i Kolegium Rektorskiego
Akademii Medycznej w Warszawie

Rektor i Kolegium Rektorskie Akademii Medycznej w Warszawie popierają słuszne żądania środowiska lekarskiego dotyczące konieczności strategicznej reformy systemu ochrony zdrowia, w tym pozycji szpitali klinicznych w Polsce, a także postulat radykalnego zwiększenia finansowania zarówno ze środków NFZ, jak i budżetu państwa.

Rektor i Kolegium Rektorskie Akademii Medycznej w Warszawie apelują o rzetelną debatę społeczną z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia na temat wszystkich czynników politycznych i społecznych, mającą na celu poinformowanie całego społeczeństwa o złożoności problemu i sposobach stopniowego wychodzenia z poważnego, największego od lat kryzysu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Jednocześnie, będąc organem założycielskim szpitali klinicznych, jesteśmy przeciwko prywatyzacji tych szpitali jako środka zaradczego na poprawę ich sytuacji finansowej.

Kontakt dla mediów:
Biuro Informacji i Promocji AM, tel.: (0-22) 57 20 117, tel. kom.: 0605 532 432