5 czerwca 2007

Oświadczenie
Zarządu Krajowego OZZL w sprawie rzekomego braku pieniędzy na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

W związku z uporczywie powtarzaną przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego i niektórych innych przedstawicieli Rządu tezą, że nie ma pieniędzy na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych, Zarząd Krajowy OZZL oświadcza, co następuje:

Wszystkie oficjalne informacje o stanie polskiej gospodarki i o wpływach budżetowych w roku bieżącym wskazują na niezwykle korzystny stan budżetu państwa, (nadwyżka oceniana na kilkanaście do 20 mld w skali rocznej). Podobnie korzystne są szacunki na rok przyszły.

Nie było w ostatnich kilkunastu latach lepszej okazji, aby zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną ze środków publicznych, które w Polsce są najniższe wśród krajów UE (liczone procentem PKB).

Brak zgody rządzących na zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną oznacza tylko tyle, że zdrowie Polaków nie jest dla nich priorytetem. Udowodniły to prowadzone ostatnio rozmowy w sprawie zmiany umowy koalicyjnej, w czasie której rozdzielano nadwyżki budżetowe na różne cele, tylko nie na zdrowie.

Przypominamy, że postulat, aby nakłady ze środków publicznych na służbę zdrowia wynosiły 6% PKB jest jedynie powtórzeniem programu wyborczego PiS w tym zakresie. Jest niezrozumiałe, że partia rządząca, mogąc zrealizować swój program, broni się przed tym z taką determinacją.

Brak zgody na zwiększenie nakładów na lecznictwo ze środków publicznych jest tym bardziej niezrozumiałe, że jednocześnie rządzący nie zgadzają się na wprowadzenie legalnego współpłacenia za świadczenia zdrowotne przez pacjentów. Powstaje zatem wrażenie, jakby głównym celem tych działań było ograniczenie Polakom dostępu do leczenia.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Bydgoszcz dnia 05 czerwca 2007r.