4 czerwca 2007

Oświadczenie
w sprawie propozycji przeprowadzenia referendum dotyczącego prywatyzacji ochrony zdrowia

W związku z propozycją przeprowadzenia referendum dotyczącego prywatyzacji w ochronie zdrowia, zgłoszoną przez Marszałka Sejmu Ludwika Dorna, do której nawiązywał Premier Jarosław Kaczyński, ZK OZZL stwierdza, że pytanie społeczeństwa o kierunek zmian w ochronie zdrowia jest dobrym sposobem na rozwiązanie kryzysu w polskim lecznictwie.

Jednak, zdaniem OZZL, aby takie referendum było rzetelne, należałoby je uzupełnić o dodatkowe pytania, dotyczące innych ważnych problemów np.:

1. Czy jesteś za tym, aby nakłady na ochronę zdrowia w Polsce – ze środków publicznych były najniższe w Europie ( liczone w procencie PKB)?
2. Czy jesteś za limitowaniem świadczeń zdrowotnych (co wynika z ograniczonej ilości środków przeznaczanych na służbę zdrowia) które powoduje, że tysiące chorych w Polsce umiera w kolejkach do leczenia?
3. Czy jesteś za tym aby zarządzanie szpitalami podlegało politycznym wpływom i aby pieniądze publiczne przeznaczane na ochronę zdrowia były marnowane?

ZK OZZL zgłasza gotowość wzięcia udziału w pracach zmierzających do przygotowania treści pytań referendalnych.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Bydgoszcz dnia 04 czerwca 2007r