3 czerwca 2007

Sprawozdanie
z posiedzenia Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL w dniu 01 czerwca 2007r.

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w godz. 12.00 – 18.00
Przedmiotem posiedzenia były następujące punkty:
a)- sprawozdanie ze strajku lekarzy, w tym z akcji zwalniania się lekarzy z pracy,
b) – sprawozdanie ze spotkań odbytych przez przedstawicieli OZZL z innymi osobami i organizacjami,
c) – ocena propozycji rządowych zgłoszonych przez wicepremiera Gosiewskiego,
d) – rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących niektórych aspektów strajku i składania wypowiedzeń z pracy,
e) -omówienie niektórych propozycji innych niż dotychczas form protestu.

Ad a.
Sprawozdanie ze strajku.
Zgodnie ze sprawozdaniem przewodniczących regionów (lub innych osób reprezentujących region) w strajku czynnym bierze udział następująca liczba szpitali (lub – rzadko – innych zakładów opieki zdrowotnej):
Region Opolski –  strajkuje 8 szpitali, w najbliższym tygodniu powinny przystąpić 2 kolejne szpitale, co będzie stanowić ok. 80% łóżek szpitalnych w województwie,
Śląsk – strajkuje 62 szpitale , w najbliższym tygodniu przystąpią kolejne 3, w sporach jest jeszcze kolejnych 10. Strajkiem objętych jest ok. 80% łóżek szpitalnych
Pomorze – strajkuje 16 szpitali, są to największe szpitale w regionie, stąd ilość łóżek objętych strajkiem wynosi ok. 70%, do strajku w najbliższym tygodniu przystąpi jeszcze 1 szpital.
Małopolska – strajkuje 21 placówek ( 19 szpitali), w tym największe krakowskie, ilość łóżek objętych strajkiem szacowana jest na 60-70%, w najbliższym tygodniu przystąpi do strajku kolejny 1 szpital, a w sporach jest jeszcze kolejnych 2,
Lekarze (w ilości 90-99%) w 2 szpitalach w Oświęcimiu i w Suchej Beskidzkiej – wypowiedzieli umowy o pracę, termin wypowiedzenia – 3 miesięczny.
Mazowsze – strajkuje 30 szpitali, w tym 13 w Warszawie z największymi ( w tym przy ul. Banacha), w najbliższych dniach przystąpią do strajku kolejne 3 duże szpitale warszawskie, w tym szpital MSWiA .
Lekarze (w ilości pow. 80%) w 2 szpitalach w Kozienicach i Wyszkowie – wypowiedzieli umowy o pracę, termin wypowiedzenia – 3 miesięczny.
Podkarpacie – strajkuje 23 szpitale, w ciągu tygodnia do strajku przystąpią kolejne 2 szpitale, objętych strajkiem jest 95% łóżek szpitalnych.
Lekarze w 4 szpitalach gremialnie złożyli wypowiedzenia z pracy: 2 szpitale w Rzeszowie, jeden w Przemyślu, jeden w Sanoku.
Kujawsko-Pomorskie – na razie żaden szpital nie bierze udziału w regularnym strajku, w różnych szpitalach prowadzone były różne inne formy protestu np. w dniu 30 maja „urlop na żądanie” wzięli lekarze z 7 szpitali.
Podlasie – strajkują 4 szpitale ( w tym 3 wojewódzkie, największe w regionie), co daje ok. 35% łóżek szpitalnych, w 3 kolejnych szpitalach prowadzony jest spór zbiorowy, w dniu 30 maja dzień urlopu na żądanie wzięli lekarze z 17 szpitali.
Dolny Śląsk – strajkuje 13 szpitali, w tym 4 we Wrocławiu, od 5 czerwca przystąpi do strajku szpital wojewódzki w Legnicy, za parę kolejnych dni 4 kolejne szpitale. Strajk obejmuje 40% łóżek szpitalnych, w dniu 30 maja „urlopy na żądanie” wzięli lekarze ze wszystkich szpitali we Wrocławiu, (poza wojskowym) w tym 7 klinik Akademii Wrocławskiej.
Świętokrzyskie – strajkuje 16 szpitali, 3 kolejne przystąpią do strajku w ciągu tygodnia. Wtedy strajk obejmie 90% łóżek szpitalnych. Zbierane są deklaracje zwalniania się z pracy i deponowane u prezesa OIL w Kielcach.
Wielkopolska – strajkuje 20 szpitali ( 5 w Poznaniu), w najbliższym tygodniu przystąpi do strajku kolejnych 4 szpitali, a w ciągu 10 dni – kolejnych 3. Strajk obejmuje ok. 40% łóżek szpitalnych.
Lubelskie – strajkuje 1 szpital, w ciągu 3 dni do strajku przystąpią kolejne 2 szpitale, potencjalnie może zastrajkować jeszcze 16 szpitali ( tyle wzięło urlop na żądanie w dniu 30 maja), jeśli lekarze przełamią barierę …. .
Łódzkie – nie strajkuje żaden szpital, 40 szpitali jest tuż przed zakończeniem sporu zbiorowego ( działania utrudniające prowadzone przez dyrektorów szpitali wojewódzkich). Zarząd Krajowy OZZL wystąpił do Krajowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o sprawdzenie sytuacji w regionie Łódzkim.
Lubuskie – żaden szpital nie strajkuje, 5 szpitali jest w sporach zbiorowych.
Zachodniopomorskie – 1 szpital strajkuje, kolejne 2 są w sporach zbiorowych.
Warmińsko-Mazurskie – 2 szpitale strajkują.

Podsumowując: strajkuje 217 szpitali, w najbliższym tygodniu powinno przystąpić do strajku 65 szpitali (jeśli przystąpi Łódź) lub 25 ( bez Łódzkiego).
W 8 szpitalach lekarze gremialnie złożyli wypowiedzenia z pracy, co może skutkować koniecznością wyłączenia tych szpitali z działalności za 3 miesiące lub podpisaniem nowych warunków wynagradzania.

Ad b.
Sprawozdanie ze spotkań odbytych przez przedstawicieli OZZL z innymi osobami i organizacjami.

Przedstawiciele OZZL, zgodnie z sugestią doradcy Prezydenta RP do spraw zdrowia dr Tomasza Zdrojewskiego, odbyli spotkania z przedstawicielami (najczęściej liderami) partii politycznych, reprezentowanych w Sejmie. Tylko przedstawiciele PiS, pomimo naszych wielokrotnych próśb, nie zechcieli z nami rozmawiać. Spotkania odbyły się z przedstawicielami: PO, Samoobrony, PSL, SLD, LPR. Wszystkie partie zadeklarowały swoje poparcie dla postulatów OZZL zwiększenia płac dla lekarzy i zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych ( przypominamy, że postulujemy zwiększenie nakładów do 5% PKB w roku 2008 i 6% PKB w roku 2009). Niektóre partie poparły nasz postulat o wprowadzeniu jakiejś formy współplacenia przez pacjentów (PO, SLD, LPR).
Zamierzamy teraz poinformować pana Prezydenta o odbytych spotkaniach i przypomnieć mu o jego obietnicy (przekazanej nam przez dr Zdrojewskiego, doradcy Prezydenta ds. zdrowia) zwołania ponadpartyjnego spotkania w sprawie zmian w ochronie zdrowia w Pałacu Prezydenckim ( na wzór podobnych spotkań w sprawie lustracji).

Przedstawiciele OZZL spotykali się również z przedstawicielkami OZZPiP, z którymi wyjaśniono pewne nieporozumienia i wzajemne stanowiska.
Przedstawiciele OZZL spotkali się także z Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich panem Andrzejem Malinowskim, do którego zwrócili się o podjęcie próby mediacji w sporze OZZL – Rząd. Próba zostanie podjęta.
Poinformowano również o inicjatywie prezesa NRL o reaktywowaniu Komitetu na Rzecz Zwiększenie Wynagrodzeń Personelu Medycznego i spotkaniu tego Komitetu w dniu 04 czerwca 2007 r. W ocenie ZK OZZL działania te są – w obecnej sytuacji – nieco spóźnione i nie odpowiadają potrzebom chwili. Tym niemniej, ZK OZZL wydelegował swojego przedstawiciela do uczestnictwa w tym spotkaniu.

Ad c.
Ocena propozycji rządowych zgłoszonych przez wicepremiera Przemysława Gosiewskiego.
OZZL otrzymał na piśmie propozycję nowelizacji ustawy „podwyżkowej” z dnia 22 lipca 2006r. Nowelizacja sprowadza się do utrzymania przyznanej prawie rok temu podwyżki płac dla personelu medycznego. OZZL stwierdził, że nie będzie się zajmował tą propozycją, bo utrzymanie wysokości płac nie jest przedmiotem sporu zbiorowego prowadzonego przez OZZL. Przypominamy, że nasze postulaty przewidują istotne podwyższenie płac, a nie ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie. Składając propozycję ustawy nowelizującej ustawę „podwyżkową” Rządzący chcą nam „sprzedać” tę samą podwyżkę po raz trzeci. Pierwszy raz uczynili to w październiku 2006, drugi raz w styczniu 2007, a trzeci raz – teraz, niby w wyniku ustępstwa wobec strajku.
OZZL nie otrzymał na piśmie żadnych innych propozycji rządowych, dotyczących spełnienia naszych postulatów. Jedynie z mediów wiemy, że taką funkcję (odpowiedzi na nasze postulaty strajkowe) ma stanowić przyznanie przez radę NFZ 825 mln złotych w tym roku na zwiększenie ilości świadczeń, finansowanych przez NFZ. Stanowisko OZZL w tej sprawie jest następujące:

Stanowisko

Zarząd Krajowy OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy stwierdza, że decyzja Rady NFZ o przekazaniu kwoty ok. 850 mln złotych – nieprzewidzianych i nadzwyczajnych przychodów NFZ – na zwiększenie ilości świadczeń, finansowanych przez NFZ jest oczywistą prowokacją i próbą skłócenia środowiska medycznego z pacjentami.

W odpowiedzi na postulat strajkujących lekarzy aby zwiększyć wycenę ich pracy, rządzący odpowiadają propozycją zwiększenia ilości pracy. Taką drogę uzupełnienia wynagrodzenia polscy lekarze stosują od lat kilkudziesięciu i są zdecydowani z tego zrezygnować ( nie mówiąc o tym, że nie mają już rezerw w tym zakresie).

Jednocześnie rządzący próbują wmówić pacjentom, że odpowiedzialność za deficyt świadczeń zdrowotnych, ich limitowanie i kolejki do leczenia ponoszą lekarze, bo chcą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, a nie politycy, którzy przeznaczają na ochronę zdrowia najmniej środków publicznych (liczonych procentem PKB) w Europie. Idąc dalej tym tropem, należałoby przyjąć, że gdy lekarze ( i inni pracownicy medyczni) zwolnią się z pracy, to wszystkie pieniądze z NFZ można będzie przeznaczyć „na leczenie”. Jest bardzo prawdopodobne, że lekarze odpowiedzą na to wezwanie i zrezygnują z pracy, aby politycy mogli wszystkie środki przeznaczyć na „skrócenie kolejek”. Powstaje tylko pytanie – do kogo będą te kolejki – do ministra zdrowia, do wicepremiera, do prezesa NFZ?

Stwierdzając, że dotychczasowe wielostronne rozmowy (Rząd i związki zawodowe działające w ochronie zdrowia), których zadaniem miało być wypracowanie takich zmian systemowych w ochronie zdrowia, które pozwoliłyby na spełnienie postulatów strajkujących lekarzy – nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, OZZL powraca nieodwołalnie do koncepcji rozmów dwustronnych: Rząd – OZZL w sprawie postulatów strajkowych OZZL. Dopiero ich spełnienie będzie – w ocenie OZZL – gwarancją, że rozmowy dotyczące reformy służby zdrowia będą miały charakter merytoryczny, a nie stanowiły próby przechytrzenia nas przez rządzących.

Zarząd Krajowy OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy

OZZL nie otrzymał także odrębnego pisma dotyczącego obiecywanego przez Rząd zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych. Podawana kwota 5,8 mld złotych nie zawiera żadnych szczegółów, nie jest też odpowiednia do postulatów OZZL, do potrzeb i do obietnic wyborczych PiS.

Ad d.
Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących niektórych aspektów strajku i składania wypowiedzeń z pracy.

Zarząd Krajowy OZZL potwierdza, że absencyjna forma strajku jest formą dopuszczalną, o czym przekonują co najmniej 2 opinie prawne będące w posiadaniu ZK OZZL. ZK OZZL przypomina, że strajk polega na niewykonywaniu pracy (w pełnym zakresie lub w określonym zakresie), która normalnie – bez strajku – należy wykonywać. Dlatego np. niewypełnianie druków ZUS ZLA, które poza strajkiem byłoby niedopuszczalne bez rezygnacji z upoważnienia do wydawania druków wydanego przez ZUS, w okresie strajku jest dopuszczalne, bez konieczności rezygnacji z takiego uprawnienia.

ZK OZZL nie określił jednej daty, kiedy należy składać wypowiedzenia z pracy. W ocenie ZK OZZL data taka powinna być określona regionalnie lub nawet lokalnie. Wypowiadanie jest celowe, gdy decyduje się na to zdecydowana większość lekarzy w danym szpitalu lub regionie.
ZK OZZL wyjaśnia, że żadna grupa lekarzy nie jest wyłączona z możliwości rezygnacji z pracy, ani żadne nie jest do tego zobowiązana. Zwracamy jednak uwagę na to, że nie wszyscy lekarze mają ten sam okres wypowiedzenie. Dlatego należy wypowiadać pracę w takim terminie, aby okres wypowiedzenia przypadał w tym samym dniu dla wszystkich. Jeśli ktoś ma okres wypowiedzenia 3 miesięczny, kto inny 1 miesięczny, a jeszcze inny – 2 tygodniowy, to wypowiedzenia należy złożyć nie w tym samym czasie, ale w odpowiedniej kolejności np. 30 czerwca, 31 sierpnia, 14 września. Dzień upływu terminu wypowiedzenia przypadnie wówczas na 1 października. Przypominamy również, że okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym składa się wypowiedzenie. Zatem, gdy złożymy – 3 miesięczne – wypowiedzenie w dniu 07 czerwca i 30 czerwca, to termin upłynie w obu przypadkach w dniu 1 października.

Ad e.
Omówienie niektórych propozycji innych niż dotychczas form protestu.
Przedstawiono rożne pomysły na zaostrzenie form strajków. Na razie postanowiono, że zaostrzenie polegać będzie na rozszerzaniu zasięgu strajku prowadzonego w obecnych formach o nowe placówki.

Przypomniano o konieczności przygotowania się lekarzy do wprowadzenia tzw. klauzuli opt out ( czyli konieczności wyrażania pisemnej zgody przez lekarzy na pełnienie dyżurów w ilości, przekraczającej 10,5 godzin tygodniowo i 150 godzin rocznie).

ZK OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL po raz kolejny wzywa lekarzy do występowania na drogę sądową z roszczeniem w „sprawie Misia”, co daje możliwość uzyskania czasu wolnego i dodatkowego wynagrodzenia za pełnione w ostatnich

Przedstawiciele Śląska i Warszawy, a także Poznania i Gdańska opowiedzieli o formach demonstracji, pikiet i happeningów, jako elementów zwracających uwagę mediów na nasze problemy. Jest to forma popierana i zalecana przez ZK OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL. Zdecydowano, że decyzje o Ew. innych formach strajku będą zapadały na posiedzeniu pełnego składu Komitetu Strajkowego OZZL. Najbliższe takie posiedzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca – środa w Warszawie o godzinie 12.00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) w Warszawie przy ulicy Ks. Trojdena nr 4.
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Na spotkanie mają przyjechać przedstawiciele każdej organizacji terenowej OZZL (po jednym z każdej), która strajkuje lub jest w sporze zbiorowym i przystąpi do strajku w najbliższym czasie.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie