26 września 2006
Szanowny Panie Doktorze,
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o
przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
Dz.U.Nr 149 poz. 1076) – zakłady opieki zdrowotnej przeznaczają środki
uzyskane na podstawie tej ustawy na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych
w tych zoz-ach na podstawie umowy o pracę oraz osób udzielających
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów z zoz-em innych niż umowa o
pracę, z wyłączeniem jednak umów zawartych na podstawie udzielonego
zamówienia na świadczenia zdrowotne w trybie art. 35 ust. 1 pkt. 1, 2a i 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r, o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr
91, poz. 408 ze zm.).
Z powyższego wynika, że zakład opieki zdrowotnej nie może przeznaczyć
środków finansowych uzyskanych na podstawie tej ustawy z dnia 22 lipca
2006r., na wzrosy wynagrodzeń lekarzy prowadzących grupową praktykę
lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, która wykonuje
świadczenia zdrowotne na podstawie udzielonego przez zoz zamówienia i
zawartej w jego wyniku umowy.
Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie