30 maja 2007

NIe popełniajcie błędu !

Bydgoszcz dnia 30 maja 2007r.

Rada NFZ

Pan
Andrzej Sośnierz
Prezes NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala
02-390 Warszawa
ul. Grójecka 186

Szanowni Państwo,

W związku w informacją, jaką uzyskaliśmy za pośrednictwem mediów, że Rada NFZ będzie się zajmowała w dniu 31 maja 2007 roku przeznaczeniem nadzwyczajnych i nieplanowanych przychodów NFZ, jakie wynikły ze wzrostu gospodarczego, wzrostu płac i spadku bezrobocia, apelujemy do Państwa, aby nie popełnili Państwo fatalnej pomyłki, przeznaczając tę nadwyżkę na inny cel niż wzrost wyceny świadczeń w taki sposób, aby można było zrealizować postulaty płacowe strajkujących lekarzy.

Przestrzegamy, że decyzja o zwiększeniu ilości świadczeń, „kupowanych” przez NFZ może się okazać niewykonalna, z prostego powodu, że nie będzie miał kto te świadczenia wykonać. Najważniejszym elementem świadczeń zdrowotnych jest bowiem człowiek, który może zrezygnować z pracy, jeżeli czuje się wyzyskiwany.

Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę, że nadzwyczajny pośpiech w tej sprawie ze strony Rady NFZ, w sytuacji, gdy trwają negocjacje Rządu ze strajkującymi, a kwota 1 mld złotych z nadzwyczajnych i nieplanowanych przychodów NFZ jest przedmiotem tych negocjacji – jest co najmniej niestosowna, jeśli nie jest po prostu prowokacją wymierzoną w pomyślność rokowań.

Demonstracyjne przekazanie pieniędzy ze wspomnianej nadwyżki na cele inne niż wzrost wyceny świadczeń spowoduje tylko radykalizację zachowań strajkujących lekarzy i tych, co jeszcze strajkować nie zaczęli.

List przekazujemy do wiadomości publicznej.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL