30 maja 2007

Sprawozdanie z akcji protestacyjnej- strajkowej w Wielkopolsce –
29.05.2007:

1. Szpitale, które uczestniczą w strajku generalnym:

1.) Szpital im. S.Staszica w Pile,
2.) 111 Wojskowy Szpital w Poznaniu,
3.) SPZOZ w Kępnie,
4.) SPZOZ w Wolsztynie,
5.) SPZOZ w Śremie,
6.) SPZOZ w Szamotułach
7.) Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu,
8.) SPZOZ w Kościanie,
9.) SPZOZ w Gostyniu,
10.) SPZOZ w Nowym Tomyślu,
11.) SPZOZ w Trzcince,
12.) SPZOZ w Wągrowcu,
13.) Woj.Szpital Zespolony w Poznaniu,
14.) SPZOZ w Jarocinie.
15.) SPZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
16.) Woj.Szpital Zespolony w Kaliszu,
17.) SPZOZ w Gnieźnie,
18.) Szpital im. J.Strusia w Poznaniu,
19.) SPZOZ w Kole,
20.) Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

2. Szpitale, które zgłosiły uczestnictwo w akcji protestacyjnej
w dniu 30.05.2007 na zasadzie "urlop na żądanie":

1.) SPZOZ w Krotoszynie,
2.) Woj.Szpital Zespolony w Lesznie,
3.) SPZOZ w Międzychodzie.
4.) PSK-1 – Kliniki przy ul. Długiej i ul. Łąkowej,
5.) PSK-2 – nie będą pracowały bloki operacyjne,
6.) PSK-3 – neonatolodzy i anestezjodzy,
7.) PSK-4 – zostaje obsada dyżurowa ortopedów,
8.) PSK-5
9.) Szpital Miejski w Poznaniu przy ul. Kurlandzkiej,
10.) Wielkoplskie Centrum Chorób Płuc w Poznaniu przy
ul. Szamarzewskiego,
11.) Szpital MSWiA w Poznaniu,
12.) SPZOZ w Ostrowie.
13) Organizacja Terenowa ORSK4 (ortopedia).
14) Szpital w Czarnkowie

3. Szpitale w trakcie mediacji:

1.) SPZOZ w Pleszewie,
2.) SPZOZ w Środzie Wlkp.,
3.) Woj. Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej
w Kowanówku,
4.) SPZOZ w Czarnkowie,

4. Szpitale deklarujące wejście w procedurę sporu zbiorowego:

1.) PSK – 5 (Instytut Pediatrii) – decyzję podjęto
21.05.2007 na wiecu, w którym uczestniczyło
ok. 130 lekarzy;
2.) PSK- 4 – decyzję podjęto 22.05.2007;
3.) OT OZZL w Ostrowie Wlkp. po reaktywacji
i znaczącym zwiększeniu liczby członków już
podjął
decyzję o dołączeniu do ogólnopolskiej akcji
strajkowej
i "goni" procedury sporu zbiorowego,
4.) PSK-1 – trwa referendum dotyczące wejścia
w spór zbiorowy,
5.) Szpital w Poznaniu przy ul. Kurlandzkiej –
decyzję podjęto 23.05.2007,
6.) PSK-2 – decyzję podjęto 25.05.2007 (po fiasku
rozmów w Warszawie), .
7.) Szpital MSWiA w Poznaniu – decyzję podjęto
dnia 29.05.2007.

5. Liczba szpitali deklarujących podjęcie akcji masowych zwolnień
z pracy: 7.

6. Szpitale i inne organizacje włączające się do protestu na
zasadzie akcji informacyjnej plakatowo-ulotkowe i oflagowania:

1.) OT OZZL Puszczykowo,
2.) OT OZZL Leszno,
3.) Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony
Zdrowia,
4.) Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Wielkopolskie
Porozumienie Zielonogórskie (zielone wstążki
przy fartuchach i zieloną wstążką przepasane
tablice NFZ)
5.) lekarze poradni specjalistycznych niezrzeszeni
w/w organizacjach – dodatkowo rozważają na czas
strajku przyłączenie się do akcji poprzez
zaprzestanie
wypisywania różnorodnych zaświadczeń ,
6.) studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
im.K.Marcinkowskiego – w dniu 21.05.2007
zorganizowali kolejną pikietę na Placu
Mickiewicza i prowadzili akcję informacyjną o
postulatach
OZZL i konieczności reformy systemu ochrony
zdrowia.
Studenci deklarują dalszy współudział w akcji w
ramach
"budowania" swojej przyszłości (pozostaje żywić
nadzieję,
że nie będą musieli myć szyb samochodów na
skrzyżowaniach jak koledzy na Śląsku) .

W szpitalach, które włączyły się do akcji na zasadzie strajku
(preferowana jest forma strajku absencyjnego) lub "urlopu na żądanie",
pracują
wzmocnione zespoły ostrodyżurowe zabezpieczające opiekę pacjentom
przebywającym w szpitalach oraz zgłaszającym się w ramach zagrożenia
życia i zdrowia.
Należy się liczyć z odwołaniem przyjęć do planowych hospitalizacji
w celach diagnostycznych lub przeprowadzenia leczenia operacyjnego
– pacjenci, którzy mają wyznaczone przyjęcia planowe do szpitali
powinni kontaktować się w celu uzgodnienia terminu hospitalizacji.
Z uwagi na specyfikę działania i realizację procedur
wyskospecjalistycznych
narazie szpitale kliniczne i szpital w Kowanówku nie będą brały udziału
w czynnej akcji strajkowej, biorą natomiast udział w akcji
plakatowo-ulotkowej,manifestują swoje poparcie poprzez oflagowanie oraz
biorą
udział w dniu 30.05.2007 w akcji "urlop na żądanie".

Prowadzona akcja strajkowa spotyka się ze zrozumieniem i życzliwością ze
strony pacjentów i ich rodzin, wielu spontanicznie zyczy nam powodzenia,
deklaruje poparcie i dopytuje się, gdzie i jak można zamanifestować
swoje negatywne stanowisko dla dotychczasowych działań Rządu .

W dniu 23.05.2007 otrzymaliśmy:
1.) "Stanowisko Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"Solidarność"przy Zarządzie Regionu Wielkopolska w sprawie akcji
protestacyjnej organizowanej przez OZZL" z dnia 22.05.2007,
w którym m.in. czytamy: "Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia
NSZZ "Solidarność" popiera akcję protestacyjną oraz postulaty
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy."
2.) list od Ryszarda-Jerzego Szpalika ze Swarzędza z dnia 21.05.2007,
w którym ten blisko 70-letni pan m.in. napisał: " W dniu
dzisiejszym
rozpoczyna się strajk pracowników służby zdrowia. Winą za obecny
stan opieki medycznej obciążam wszystkie kolejne rządy po 1989
roku! Politycznie niewygodny temat zepchnięto poza margines. Nie
ukrywam, że dla ratowania zdrowia i życia członka swojej rodziny
sprzedam
ostatnią koszulę – nie patrząc na to czy to jest korupcja. Wraz z
rozwojem
techniki rosną koszty, ale spada śmiertelność! Od wielu lat tylko
słyszy się
o likwidacji senatu, ograniczeniu ilości posłów, likwidowane miały
być zbędne
instytucje państwowe itp. Rząd nie poświęca uwagi dalszej
prywatyzacji, lecz
zajmuje się łapaniem czarownic.(…). Nie zdziwię się kiedy w
szpitalach
będą wyłącznie kapelani i wolontariusze. Może strajk i opinia
społeczna zmusi
rządzących do zainteresowania się i natychmiastowego wprowadzenia
reform!"
3.) pismo Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia
22.05.2007 skierowane do Prof.Zbigniewa Religi:
" Szanowny Panie Ministrze,
Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia popiera
protest prowadzony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
Wspieramy zmiany systemowe konieczne do prawidłowego
funkcjionowania
służby zdrowia, widzimy konieczność przeprowadzenia reform
systemu opieki
zdrowotnej i zgadzamy się z żądaniami zasadniczych zmian
wynagrodzeń
dla lekarzy.
Z poważaniem
dr med. Andrzej Grzybowski – Prezes"
4.) w dniu 29.05.2007; " Jesteśmy z Wami! www.anestezjolodzy.pl" Zarząd
Regionu
Wielkopolskiego Związku Zawodowego Anestezjologów – dr Bartkowski.
W Wielkopolsce zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w najbliższym tygodniu
zaostrzenie strajku nie będzie obejmowało wypisywania recept, druków L4,
aktów zgonów.
Natomiast nie będą wypisywane inne rozliczne zaświadczenia, wstrzymane
zostanie wydawanie
opinii dla organów państwowych i ubezpieczeniowych. Od OT OZZL w
poszczególnych
szpitalach zależy podjęcie decyzji o ewentualnym zakresie zaprzestania
wypełniania druków
statystycznych i dokumentacji niezbędnej dla NFZ.

H B

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie