21 maja 2007

Informacja z ostatniej chwili – od przedstawiciela OZZL w FEMS dr Ryszarda Kijaka, który uczestniczył w ostatnim posiedzeniu plenarnym FEMS w dniach 18-19 maja 2007r.

Rezolucja w najbliższym czasie zostanie przesłana do Rządu RP 

F.E.M.S. Meeting in Pula, MAY 2007

The Statement of FEMS

According to the art. 10f of Articles of Association (effective as of 13th March 1994), the European Federation of Salaried Doctors (FEMS), on the proposition of dr. Claude Wetzel, the President of FEMS, at the regular Plenary Assembly meeting held in Pula 18th and 19th May 2007, unanimously adopted the following:

Resolution

European Federation of Salaried Doctors (FEMS) with a determination supports activity of Ogolnopolski Zwiazek Zawodowy Lekarzy – OZZL (Doctors’ Trade Union of Poland – DTUP) to aim at improving doctor’s professional status in Poland, especially within doctors’ salary.

It is amazingly and scandalously, that salaried doctor in Poland, working in the public hospital, earns for an hour of his work the same amount as a construction worker. Such wages relations are absolutely unthinkable and not acceptable in other countries. For this reason, the strike of doctors in Poland is – in our opinion – completely well-grounded.

FEMS appeals to authorities in Poland for enter into negotiations with doctors represented by OZZL, and to fulfill their demands for a pay rise, in the interests of the health care in Poland.

PL
Zgodnie z art. 10f ustawy o stowarzyszeniach (z 13 marca 1994), Europejska Federacja Lekarzy Etatowych (FEMS), na wniosek dr. Claude Wetzela, przewodniczącego FEMS, na zwyczajnym posiedzeniu plenarnym, które odbyło się w Puli w dniach 18-19 maja 2007 r., jednogłośnie przyjęła:
Rezolucję
FEMS zdecydowanie popiera działania OZZL zmierzające do poprawy statusu lekarza w Polsce, w tym zwłaszcza wynagrodzeń lekarskich.
Jest zdumiewające i skandaliczne, że lekarz w Polsce, zatrudniony w publicznym szpitalu zarabia za godzinę pracy tyle, co robotnik budowlany. Takie relacje płac są absolutnie nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania w innych krajach. Dlatego strajk lekarzy polskich jest – w naszej ocenie – w pełni uzasadniony.
FEMS apeluje do władz polskich o podjęcie negocjacji z OZZL i spełnienie postulatów lekarzy polskich – w interesie całej polskiej służby zdrowia.

za zgodność: Ryszard Kijak sekretarz generalny ZKOZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie