17 maja 2007

opinia prawna mecenasa Jacka Marczaka dostępna tutaj (patrz punkt 3) oraz opinia prawna mecenasa Lesława Świstunia -poniżej

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PRZEBYWANIA PRACOWNIKA NA TERENIE ZAKŁADU W CZASIE STRAJKU

Odnośnie kwestii ewentualnej konieczności przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie trwania strajku, należy poczynić następujące uwagi.

Punktem wyjścia do rozważań w tym temacie jest określenie następstw, jakie pociąga dla pracownika strajk. Nie ulega wątpliwości, iż w czasie strajku następuje czasowe zawieszenie obowiązku świadczenia pracy oraz stosowania się do obowiązków bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy. W związku z powyższym, zawieszeniu ulega również stosowanie się przez pracowników do regulaminu pracy w części dotyczącej punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy (tak: Świątkowski Andrzej, Swoboda podejmowania akcji zbiorowych a prawa obywatelskie, ekonomiczne i socjalne regulowane prawem pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 1995/1/135).

W czasie strajku pracownik nie wykonuje obowiązków pracowniczych, jakie są na niego nałożone. Jednakże pozostaje on w gotowości do pracy. Istotnym jest to, że tylko pracownik mający możliwości wykonywania pracy może uczestniczyć w strajku, gdyż zgodnie z legalną definicją tego terminu, zawartą w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1999 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. 1991 r. Nr 55 poz. 236 ze zm.), jest to zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego.

W związku z powyższym nie wydaje się konieczne, by pracownicy w czasie strajku przebywali na terenie zakładu pracy, skoro z samego faktu pozostawania w gotowości, nie wynika taka potrzeba.

Przebywanie poza zakładem pracy w czasie strajku nie oznacza, iż pracownik nie pozostaje w gotowości do pracy, skoro istnieje możliwość skontaktowania się z nim np.: drogą mailową lub telefoniczną.

Na stanowisku takim stoi również prof. Henryk Lewandowski, który w swoim artykule, dotyczącym problematyki strajku, stwierdza, iż „powstrzymywanie się pracownika od świadczenia pracy w ramach akcji strajkowej zawiera w sobie możliwość pozostawania na stanowisku pracy w czasie godzin pracy”.

Skoro jest to tylko możliwość a nie bezwzględny wymóg, nie ma przeszkód ku temu, by pracownik w czasie strajku przebywał poza zakładem pracy.

Kraków, dnia 17 maja 2007r. Lesław Świstuń adwokat  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie