16 maja 2007

zbudujmy ponadpartyjne porozumienie w sprawie zmian w ochronie zdrowia

Bydgoszcz dnia 16 maja 2007 r.

Do
Przewodniczących Klubów Poselskich

Szanowni Panowie,

W dniu wczorajszym – 15 maja 2007 roku odbył się jednodniowy strajk ostrzegawczy lekarzy, organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. W ciągu ostatniego tygodnia był to już drugi taki strajk i wpisuje się on w cały szereg podobnych akcji, organizowanych w służbie zdrowia przez ostatnich 16 lat. Nie ma drugiej takiej branży, w której niezadowolenie z powodu niskich wynagrodzeń i warunków pracy jest manifestowane tak długo, tak konsekwentnie i z tak małymi efektami.

My zdajemy sobie jednak sprawę, że niskie płace personelu medycznego nie są problemem samym w sobie, niezależnym od kondycji całej służby zdrowia. Wręcz przeciwnie – jest to tylko objaw i skutek choroby całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Innymi objawami są: deficyt świadczeń zdrowotnych, kolejki do leczenia, w których cierpią, a nieraz umierają chorzy, zadłużanie się szpitali, korupcja. Jest dla nas oczywiste, że nie rozwiąże się żadnego z powyższych problemów bez dokonania dużych zmian w finansowaniu i organizacji opieki zdrowotnej. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że wprowadzenie tych zmian nie jest łatwe. Wymaga bowiem podjęcia szeregu bardzo niepopularnych decyzji dotyczących:
· zwiększenia finansowania służby zdrowia ze środków publicznych,
· wprowadzenia współfinansowania części świadczeń zdrowotnych ze środków prywatnych z koniecznymi działaniami osłonowymi dla najbiedniejszych,
· zmianę statusu szpitali z SPZOZ w spółki prawa handlowego aby funkcjonowały one w sposób efektywny,
· określenia zakresu prywatyzacji w ochronie zdrowia.
Wiemy, że próba wprowadzenia tych rozwiązań przez koalicję rządzącą może być wykorzystana przez partie opozycyjne dla doraźnych korzyści politycznych, niezależnie kto by rządził i kto by był w opozycji. Tak działo się przez ostatnich 15 lat, wskutek czego wiele dobrych rozwiązań w ochronie zdrowia, proponowanych przez tę czy inną partię nigdy nie zostało wprowadzonych.

Dlatego zwracamy się do Panów z uprzejmą prośbą o podjęcie próby zbudowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawie ochrony zdrowia. Jeśli najważniejsze ugrupowania w obecnym Parlamencie zgodzą się co do najważniejszych decyzji, szczegółowe rozwiązania będą dużo łatwiejsze do wprowadzenia. Środowisko medyczne i pacjenci czekają na takie decyzje od lat.

Informujemy Panów, że zwróciliśmy się do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego aby pomógł w zbudowaniu takiego ponadpartyjnego porozumienia w sprawie ochrony zdrowia. Liczymy na to, że zdrowie Polaków będzie dla Niego i dla Panów równie ważną sprawą jak lustracja.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu