16 maja 2007

zbudujmy pod patronatem Prezydenta RP ponadpartyjne porozumienie w sprawie zmian w ochronie zdrowia 

 

Bydgoszcz dnia 16 maja 2007 r.

Pan
Lech Kaczyński
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu wczorajszym – 15 maja 2007 roku zaprosił Pan do siebie przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych w celu omówienia ważnej dla Polski i Polaków sprawy lustracji. Uznał Pan, że porozumienie ponadpartyjne w tej sprawie jest konieczne, nie tylko ze względu na wagę i złożoność problemu, ale także po to, aby sprawa lustracji nie była już dalej przedmiotem gry politycznej, wykorzystywanej dla doraźnych celów tego czy innego ugrupowania.

W tym samym dniu – 15 maja 2007 r odbył się jednodniowy strajk ostrzegawczy lekarzy, organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. W ciągu ostatniego tygodnia był to już drugi taki strajk i wpisuje się on w cały szereg podobnych akcji, organizowanych w służbie zdrowia przez ostatnich 16 lat. Nie ma drugiej takiej branży, w której niezadowolenie z powodu niskich wynagrodzeń i warunków pracy jest manifestowane tak długo, tak konsekwentnie i z tak małymi efektami.

My zdajemy sobie jednak sprawę, że niskie płace personelu medycznego nie są problemem samym w sobie, niezależnym od kondycji całej służby zdrowia. Wręcz przeciwnie – jest to tylko objaw i skutek choroby całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Innymi objawami są: deficyt świadczeń zdrowotnych, kolejki do leczenia, w których cierpią, a nieraz umierają chorzy, zadłużanie się szpitali, korupcja. Jest dla nas oczywiste, że nie rozwiąże się żadnego z powyższych problemów bez dokonania dużych zmian w finansowaniu i organizacji opieki zdrowotnej. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że wprowadzenie tych zmian nie jest łatwe. Wymaga bowiem podjęcia szeregu bardzo niepopularnych decyzji dotyczących:
· zwiększenia finansowania służby zdrowia ze środków publicznych,
· wprowadzenia współfinansowania części świadczeń zdrowotnych ze środków prywatnych z koniecznymi działaniami osłonowymi dla najbiedniejszych,
· zmianę statusu szpitali z SPZOZ w spółki prawa handlowego aby funkcjonowały one w sposób efektywny,
· określenia zakresu prywatyzacji w ochronie zdrowia.
Wiemy, że próba wprowadzenia tych rozwiązań przez koalicję rządzącą może być wykorzystana przez partie opozycyjne dla doraźnych korzyści politycznych, niezależnie kto by rządził i kto by był w opozycji. Tak działo się przez ostatnich 15 lat, wskutek czego wiele dobrych rozwiązań w ochronie zdrowia, proponowanych przez tę czy inną partię nigdy nie zostało wprowadzonych.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o podjęcie próby zbudowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawie ochrony zdrowia. Jeśli najważniejsze ugrupowania w obecnym Parlamencie zgodzą się co do najważniejszych decyzji, szczegółowe rozwiązania będą dużo łatwiejsze do wprowadzenia. Środowisko medyczne i pacjenci czekają na takie decyzje od lat.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie