15 maja 2007

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Rajgród
12.05.2007r.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” popiera słuszny protest lekarzy OZZL zgodny z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obecny model opieki zdrowotnej wymaga natychmiastowych i radykalnych działań w kierunku zmian systemowych, które są koniecznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania lecznictwa w Polsce. W związku z tym Prezydium PZ podjęło decyzję czynnego włączenia się do protestu.

Komisarz Włodzimierz Bołtruczuk

W związku z powyższym stanowiskiem Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Sekretariat PZ zaleca wszystkim członkom Federacji ZPOZ Zielonogórskie
w dniu 15 maja 2007r
1.Oflagowanie Praktyk i Przychodni (barwy narodowe)
2. Przewieszenie zielonej wstęgi na tablicy NFZ
3. Przypięcie zielonej kokardki do fartuchów białego personelu
4. Rozwieszenie i/lub rozdawanie ulotek i plakatów OZZL informujących o celach i powodach strajku w każdym zakładzie opieki zdrowotnej zrzeszonym w PZ
( zostaną one przesłane do wszystkich członków pocztą elektroniczną)

Sekretarze PZ