14 maja 2007

ZWIĄZEK ZAWODOWY ANESTEZJOLOGÓW KORESPONDENCJA:
ZARZĄD GŁÓWNY 90-029 Łódź, ul.Nawrot 114 tel./fax. 042 676 08 43
e-maile: zgzza@xl.wp.pl ; biuro@zgzza.pl http://www.zgzza.pl
http://www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Łódź dn. 14.05.2007 r.

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów
w sprawie obietnicy wzrostu nakładów finansowych przeznaczonych
na podwyżkę płac w wysokości rocznie 15-20% złożonej przez
Ministra Zdrowia Zbigniewa Religę podczas obrad Sejmu
w dniu 10 maja 2007 roku

Zarząd Główny ZZA traktuje deklarację złożoną przez Ministra Zdrowia Zbigniewa Religę jako niewiarygodną i wynikającą wyłącznie z napiętej sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.
Minister Zdrowia nie dotrzymał wielokrotnie publicznie składanej obietnicy wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 roku tzw. ,,dodatku anestezjologicznego” mającego zahamować masową emigrację polskich anestezjologów.
Pan Minister wielokrotnie publicznie składał deklaracje gruntownej reformy systemu ochrony zdrowia poprzez między innymi: podział NFZ na kilka podmiotów z wprowadzeniem konkurencyjności płatników a także wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego oraz wiele innych działań.
Efektem tych działań miała być poprawa funkcjonowania systemu oraz zwiększenie płac personelu medycznego.

Zarząd Główny ZZA uważa, że obecne ,,działania reformatorskie” Ministra Zdrowia są kontynuacją składanych bez pokrycia obietnic i prowadzą do dalszego pogłębiania się problemów systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zwiększającego się niedoboru kadr medycznych.

Za Zarząd Główny ZZA

Przewodniczący ZG ZZA
Dariusz Kuśmierski

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie