13 maja 2007

w sprawie niekonstytucyjności ustalania płac lekarzy – rezydentów przez ministra zdrowia 


Uchwała nr 1 ZK OZZL
W sprawie wystąpienia OZZL do Trybunału Konstytucyjnego

Zarząd Krajowy OZZL postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (wydanego na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) w części dotyczącej ustalenia przez ministra zdrowia wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów. W ocenie ZK OZZL rozporządzenie to jest niezgodne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP przez to, że minister zdrowia, ustalając wysokość wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, przekroczył upoważnienie zawarte w ustawie. Szczegółowe uzasadnienie do wniosku zawiera załącznik do uchwały.

W imieniu ZK OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie