13 maja 2007

w sprawie niekonstytucyjności ustalania płac lekarzy – rezydentów przez ministra zdrowia 


Uchwała nr 1 ZK OZZL
W sprawie wystąpienia OZZL do Trybunału Konstytucyjnego

Zarząd Krajowy OZZL postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (wydanego na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) w części dotyczącej ustalenia przez ministra zdrowia wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów. W ocenie ZK OZZL rozporządzenie to jest niezgodne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP przez to, że minister zdrowia, ustalając wysokość wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, przekroczył upoważnienie zawarte w ustawie. Szczegółowe uzasadnienie do wniosku zawiera załącznik do uchwały.

W imieniu ZK OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie