13 maja 2007

w dniu 11 maja 2007r.

 

Uchwała nr 2 – wspólna ZK i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
w sprawie formy strajku, prowadzonego przez OZZL

§1

Ustala się następujące formy strajku, organizowanego przez OZZL, zgodnie z uchwałą przyjętą przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL w listopadzie 2006r:

1. Generalną zasadą jest powstrzymanie się przez strajkujących lekarzy od wykonywania pracy w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

2. Udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zatem ograniczone do takiego zakresu, jak w czasie dni wolnych od pracy, gdy placówki opieki zdrowotnej pełnią odpowiednie dyżury, zabezpieczając właściwą opiekę zdrowotną potrzebujących.

3. Zostaną wstrzymane wszystkie planowe przyjęcia do szpitali, planowe operacje i inne procedury planowe, przyjęcia w poradniach, praca pracowni diagnostycznych wykonujących planowe badania.

4. Zgodnie z opinia prawną, wydaną przez radcę prawnego OZZL (http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/zprac/opinia_strajk.html)  , dopuszczalną formą strajku jest strajk absencyjny, polegający na pozostawieniu w placówkach ochrony zdrowia jedynie lekarzy dyżurnych (ewentualnie uzupełnionych w razie potrzeby) i nieprzychodzeniu do pracy przez pozostałych lekarzy.

§2

Zarząd Krajowy OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL stoją na stanowisku, że najskuteczniejszą formą strajku jest niewypełnienia wszelkich dokumentów ( z wyjątkiem recept), w tym zwłaszcza tych, na podstawie których placówka opieki zdrowotnej otrzymuje pieniądze z NFZ w ramach podpisanego kontraktu. Jest to forma, która powoduje skutki ekonomiczne analogiczne jak w czasie strajku w innych dziedzinach gospodarki.

§3

Poszczególne Regiony OZZL mogą uszczegółowić formy strajku, pozostając w zgodzie z przedstawionymi wyżej ogólnymi zasadami.

§4

Pozostają aktualne terminy strajku: 15 maja 2007 – strajk jednodniowy, od 21maja 2007 – strajk ciągły. Zmiany dotyczące terminów, podobnie jak decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia strajku mogą być ogłoszone tylko przez Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL. Kolejny termin posiedzenia Prezydium – 18 maja 2007 roku w Łodzi.

W imieniu ZK OZZL i Prezydium KKS OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie