13 maja 2007

w dniu 11 maja 2007r.

 

Uchwała nr 2 – wspólna ZK i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
w sprawie formy strajku, prowadzonego przez OZZL

§1

Ustala się następujące formy strajku, organizowanego przez OZZL, zgodnie z uchwałą przyjętą przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL w listopadzie 2006r:

1. Generalną zasadą jest powstrzymanie się przez strajkujących lekarzy od wykonywania pracy w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

2. Udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zatem ograniczone do takiego zakresu, jak w czasie dni wolnych od pracy, gdy placówki opieki zdrowotnej pełnią odpowiednie dyżury, zabezpieczając właściwą opiekę zdrowotną potrzebujących.

3. Zostaną wstrzymane wszystkie planowe przyjęcia do szpitali, planowe operacje i inne procedury planowe, przyjęcia w poradniach, praca pracowni diagnostycznych wykonujących planowe badania.

4. Zgodnie z opinia prawną, wydaną przez radcę prawnego OZZL (http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/zprac/opinia_strajk.html)  , dopuszczalną formą strajku jest strajk absencyjny, polegający na pozostawieniu w placówkach ochrony zdrowia jedynie lekarzy dyżurnych (ewentualnie uzupełnionych w razie potrzeby) i nieprzychodzeniu do pracy przez pozostałych lekarzy.

§2

Zarząd Krajowy OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL stoją na stanowisku, że najskuteczniejszą formą strajku jest niewypełnienia wszelkich dokumentów ( z wyjątkiem recept), w tym zwłaszcza tych, na podstawie których placówka opieki zdrowotnej otrzymuje pieniądze z NFZ w ramach podpisanego kontraktu. Jest to forma, która powoduje skutki ekonomiczne analogiczne jak w czasie strajku w innych dziedzinach gospodarki.

§3

Poszczególne Regiony OZZL mogą uszczegółowić formy strajku, pozostając w zgodzie z przedstawionymi wyżej ogólnymi zasadami.

§4

Pozostają aktualne terminy strajku: 15 maja 2007 – strajk jednodniowy, od 21maja 2007 – strajk ciągły. Zmiany dotyczące terminów, podobnie jak decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia strajku mogą być ogłoszone tylko przez Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL. Kolejny termin posiedzenia Prezydium – 18 maja 2007 roku w Łodzi.

W imieniu ZK OZZL i Prezydium KKS OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie