13 maja 2007

o wzięcie "urlopu na żądanie" przez lekarzy, którzy nie mogą strajkować

 

Apel
Zarządu Krajowego i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

ZK OZZL i Prezydium KKSL OZZL apelują do wszystkich tych lekarzy, którzy – z różnych powodów – nie mogą przystąpić do strajku jednodniowego w dniu 15 maja 2007 roku i do strajku ciągłego od 21 maja 2007 roku o czynne wsparcie strajkujących kolegów poprzez wzięcie tzw. urlopu na żądanie w odpowiednich dniach. Przypominamy, że – zgodnie z art. 167 ze znaczkiem 2 – Kodeksu Pracy, każdemu pracownikowi przysługują 4 dni „urlopu na żądanie” w ciągu roku. Pracownik może wziąć urlop z dowolnego powodu i nie musi się tłumaczyć z tego pracodawcy. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Pracownik może zgłosić wolę wzięcia urlopu na żądanie w „ostatniej chwili” nawet w dniu urlopu (np. informując o tym pracodawcę telefonicznie).

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL, członek Prezydium KKSL OZZL

Odpowiedni fragment Kodeksu pracy

art. 167. 2
Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik
zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.