13 maja 2007

w sprawie przebiegu strajku ostrzegawczego w dniu 10 maja 2007r.

 

Komunikat Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
w sprawie przebiegu strajku ostrzegawczego w dniu 10maja 2007r.

Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL pozytywnie ocenia przebieg strajku ostrzegawczego w dniu 10 maja 2007r. Zgodnie ze sprawozdaniami przewodniczących poszczególnych regionów OZZL, w strajku wzięły udział 203 placówki ochrony zdrowia (prawie w 100% były to szpitale). Biorąc pod uwagę, że prawo do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego mają tylko te organizacje, które są w fazie mediacji w ramach sporu zbiorowego, liczba placówek uczestniczących w strajku ostrzegawczym była bardzo duża i rokuje, że w strajku zasadniczym weźmie udział jeszcze większa ilość szpitali.

 

W imieniu Prezydium

Krzysztof Bukiel – członek Prezydium , Bydgoszcz dnia 11 maja 2007r.  

 

jak było na Mazowszu – zobacz tutaj