26 kwietnia 2007

POGOTOWIE STRAJKOWE ? OD 26 KWIETNIA 2007R.

Uchwała nr 2
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r
w sprawie pogotowia strajkowego

§ 1
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL postanawia, że z dniem 26 kwietnia 2007r. rozpoczyna się pogotowie strajkowe dla wszystkich organizacji terenowych OZZL.

§ 2
Pogotowie strajkowe będzie polegało na:
1. Akcji plakatowo-informacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej (plakatowanie, rozpowszechnianie ulotek, wywieszenie flag OZZL, upowszechnianie informacji o wynagrodzeniach lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w SPZOZ-ach,
2. Zorganizowaniu konferencji prasowych w każdym Regionie OZZL z podaniem do publicznej informacji ile szpitali, poradni ma zamiar wziąć udział w ewentualnym strajku, jakie są motywy i cele protestu, jakie były dotychczasowe starania OZZL o podjęcie dialogu społecznego z Rządem,
3. Dokończeniu sporów zbiorowych przez te wszystkie organizacje terenowe OZZL, które wszczęły spory, ale ich jeszcze nie zakończyły.

§ 2
Jednocześnie KKSL OZZL wzywa te organizacje terenowe związku, które jeszcze nie wszczęły sporów zbiorowych o ich rozpoczęcie, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej OZZL:
http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=118&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

KKSL OZZL
Wzory plakatów i ulotek